r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt Mauro Ferrari aan als volgende voorzitter van Europese Onderzoeksraad

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019.

Professor Ferrari begint in zijn nieuwe functie op 1 januari 2020, wanneer het mandaat van de huidige voorzitter, professor Jean-Pierre Bourguignon, afloopt. De keuze van de nieuwe voorzitter komt op een belangrijk moment in de ontwikkeling van de ERC. Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU heeft de Commissie Horizon Europa voorgesteld: het meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma ooit in de EU. In april werd een politiek akkoord bereikt over het nieuwe programma. Onder Horizon Europa zal de Wetenschappelijke Raad de onafhankelijkheid van de ERC blijven waarborgen, met wetenschappelijke excellentie als enig oogmerk. De Commissie heeft voorgesteld het budget van de ERC aanzienlijk te verhogen, van € 13,1 miljard voor de periode 2014-2020 tot € 16,6 miljard voor 2021-2027.

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: "De ERC heeft wereldwijd een sterke reputatie als financier van kwalitatief hoogstaand, door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Professor Mauro Ferrari kan bogen op internationale faam door zijn indrukwekkende domeinoverstijgende academische loopbaan. Zijn voeling met de maatschappelijke rol van de wetenschap en zijn uitstekende leiderschaps- en communicatieve vaardigheden maken van hem de persoon bij uitstek om de ERC en de Europese wetenschap naar nieuwe hoogten te stuwen. Ik wil ook mijn grote waardering uitspreken voor voorzitter Jean-Pierre Bourguignon, onder wiens leiding de ERC steeds weer nieuwe hoogtepunten heeft bereikt."

Professor Ferrari, de aantredende voorzitter van de Europese Onderzoeksraad, verklaarde: "Het is voor mij een eer te zijn gekozen als de volgende voorzitter de Europese Onderzoeksraad. Ik wil de Europese Commissie en de Wetenschappelijke Raad van de ERC bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en voor de mogelijkheid om deze unieke organisatie te leiden nu we ons voorbereiden op het nieuwe EU-programma Horizon Europa."

Professor Ferrari is een vooraanstaand wetenschapper met een indrukwekkende loopbaan. Hij was vele jaren in de Verenigde Staten actief en heeft in meerdere vakgebieden, waaronder de wiskunde, biotechnologie, werktuigbouwkunde, geneeskunde en biologie, belangrijke wetenschappelijke bijdragen geleverd en een pioniersrol gespeeld in de nanogeneeskunde.

Het besluit van de Commissie volgt op een concurrentiegerichte selectieprocedure onder leiding van een selectiecomité op hoog niveau, dat bestond uit de professoren Mario Monti (voorzitter, eveneens voorzitter van de Università Bocconi), Alice Gast (voorzitter van het Imperial College London), Fabiola Gianotti (algemeen directeur van CERN), Carl-Henrik Heldin (voorzitter van de Nobelstichting), Jules A. Hoffmann (winnaar van de Nobelprijs voor geneeskunde), Helga Nowotny (oud-voorzitter van de ERC) en Maciej Żylicz (voorzitter van de stichting voor Poolse wetenschap (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)).

Selectieprocedure

Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling, door het selectiecomité in juli 2018 gepubliceerd, meldden zich meer dan 50 vooraanstaande kandidaten. Na een evaluatieproces en gesprekken met de meest veelbelovende kandidaten bleef een shortlist met de drie meest geschikte gegadigden over, die door het selectiecomité aan commissaris Moedas werd voorgelegd. Deze kandidaten werden ook voorgesteld aan de Wetenschappelijke Raad van de ERC, die eveneens met de aanstelling van professor Ferrari instemde. Professor Ferrari wordt door de Commissie aangesteld voor een ambtstermijn van vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

Achtergrond

De Europese Onderzoeksraad (ERC) is in 2007 door de EU opgericht en wordt uitsluitend vanuit de EU-begroting gefinancierd, en wel in het kader van het huidige Horizon 2020-programma. Elk jaar selecteert en financiert de ERC de allerbeste en creatiefste onderzoekers, ongeacht nationaliteit of leeftijd, om projecten in Europa uit te voeren. Sinds 2007 zijn door middel van openbare selectieprocedures al zo'n 9 000 projecten voor financiering geselecteerd en zijn met ERC-steun meer dan 110 000 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Aan ERC-begunstigden zijn ook prestigieuze prijzen toegekend, waaronder zes Nobelprijzen, vier Fieldsmedailles en vijf Wolfprijzen. De ERC heeft onderzoeksteams al in staat gesteld veelbelovende richtingen te verkennen, wat al heeft geleid tot wetenschappelijke doorbraken zoals het allereerste beeldmateriaal van een zwart gat, belangrijke vorderingen in het kankeronderzoek en de vroegtijdige opsporing van beveiligingslekken in computerprocessoren.

De voorzitter is de officiële vertegenwoordiger van de Europese Onderzoeksraad en tevens voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, het bestuursorgaan van de ERC. De Wetenschappelijke Raad, die bestaat uit vooraanstaande wetenschappers en academici, bepaalt de strategie en de methoden van de ERC en de toekenning van financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

IP/19/2471

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven