r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wat heeft het Europees Parlement waargemaakt sinds de laatste EU-verkiezingen in 2014?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019.

Access to video: Hoogtepunten van het Europees Parlement

(Duur van de video:01:44)

De Europese verkiezingen van 23-26 mei staan voor de deur. Ontdek hoe het Europees Parlement de afgelopen vijf jaar heeft bijgedragen aan het verbeteren van jouw dagelijks leven.

Goedkoper bellen

Sinds juni 2017 zorgen EU-regels ervoor dat mobiele bundels overal in de EU geldig zijn voor dezelfde kosten als thuis, denk aan het gebruik van internet data, bellen en sms'en. Vanaf 15 mei 2019 wordt het goedkoper voor EU-burgers om contact te houden met dierbaren in andere EU-landen. De kosten van telefoongesprekken binnen de EU zullen namelijk worden begrensd tot 19 eurocent per minuut.

Meer keuzes bij online winkelen

Door nieuwe regels die ongerechtvaardigde geoblocking aanpakken, hebben consumenten een bredere en eenvoudigere grensoverschrijdende toegan veiligheid g gekregen tot verschillende producten en diensten, zoals bijvoorbeeld hotelreserveringen, autoverhuur, muziekfestivals en meer. De regels gingen van december 2018 in de hele EU van kracht.

Minder plastic in onze zeeën en rivieren

Sinds het Parlement in 2015 nieuwe regels heeft goedgekeurd ter vermindering van het gebruik van plastic zakjes, zegt 72% van de EU-burgers dat hun consumptie ervan daadwerkelijk minder is.

Een andere belangrijke stap voor de aanpak van plasticvervuiling kwam in maart 2019. Het Parlement keurde een nieuwe wet goed die specifieke vormen van wegwerpplastic verbiedt, waaronder borden, bestek en rietjes.

Access to video: Wat het Europees Parlement doet

(Duur van de video:00:44)

Meer online bescherming

Een nieuwe verordering inzake gegevensbescherming ging in mei 2018 van kracht. Het was de grootste verandering in de privacyregels van de EU in de laatse twee decennia. De verordering zorgt ervoor dat EU-burgers meer controle krijgen over hoe hun persoonlijke informatie wordt gebruikt. Het Parlement werkte daarnaast ook de EU-auteursrechtregels bij zodat deze ook geschikt zijn voor het digitale tijdperk.

Verbeterde rechten voor werknemers

Om het werk- en gezinsleven beter te kunnen combineren, werden in april 2019 nieuwe maatregelen aangenomen. Nieuwe vaders moeten ten minste 10 dagen vaderschapsverlof krijgen, terwijl werkverzorgers de mogelijkheid moeten hebben om vijf dagen verlof per jaar te kunnen opnemen.

Daarnaast introduceerde het Parlement ook minimumrechten voor werknemers met atypische dienstverbanden, zoals bijvoorbeeld flexwerkers werkzaam voor bedrijven als Deliveroo of Uber.

Een gezonde planeet voor toekomstige generaties

Tijdens een historische stemming in 2016 keurde het Parlement het Akkoord van Parijs goed; een mijlpaal in de strijd tegen de klimaatverandering. Parlementsleden hebben sindsdien gewerkt aan een groot aantal maatregelen ter vermindering van de koolstofuitstoot en ter aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Access to video: Wat Parlementsleden doen

(Duur van de video:00:45)

Meer mogelijkheden om in het buitenland te studeren

Om meer EU-burgers te laten profiteren van het vlaggenschiponderwijs- en opleidingsprogramma van de EU, riepen Parlementsleden in maart 2019 op tot een verdrievoudiging van de financiering van het Erasmus+-programma in de periode 2021-2027

Stimuleren van economische groei

De handelsovereenkomst tussen de EU en Japan, oftewel de grootste bilaterale handelsovereenkomst die ooit door de Unie is gesloten, werd in december 2018 goedgekeurd door het Parlement. Als belangrijke aanjager van economische groei, heeft het Parlement de afgelopen jaren andere handelsovereenkomsten goedgekeurd met Canada en Singapore.

Een veiliger Europa

Ter bestrijding van terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit, zullen luchtvaartmaatschappijen verplicht worden om informatie te verstrekken aan veiligheidsdiensten over mensen die de EU binnenkomen en verlaten. Het Parlement keurde deze regels in 2016 regels goed. In 2017 werden EU-regels goedgekeurd om de strijd aan te binden tegen buitenlandse strijders en terroristen die op zichzelf opereren. Daarnaast sloot het Parlement lacunes in de EU-wapenwetgeving en werden regels goedgekeurd ter bestrijding van de financiering van terrorisme.

Lagere energierekeningen

Europese consumenten kunnen een gemiddelde besparing van € 500 per jaar verwachten op de energierekening van huishoudens. Dit werd mogelijk gemaakt door de vereenvoudigde energielabelling voor huishoudelijke apparaten die in 2017 door de Parlementsleden werd goedgekeurd.

De Europese verkiezingen vinden plaats op 23-26 mei. Jouw stem helpt de toekomst van Europa vorm te geven en heeft invloed op de manier waarop het Parlement beslissingen neemt over kwesties die betrekken hebben op jouw dagelijks leven. Kom meer te weten.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190506STO44343

Gecreëerd: 14-05-2019 - 09:05


Terug naar boven