r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

"De Sahel is een strategische prioriteit voor de EU en haar lidstaten": Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 13 mei 2019.

Op 13 mei heeft de Raad over de Sahel gesproken en daarover conclusies aangenomen. De Raad herhaalde dat de Sahel een strategische prioriteit voor de EU en haar lidstaten is. Dat blijkt uit de verschillende bijeenkomsten die in de week van 13 mei plaatsvonden en uit de geïntegreerde aanpak van de EU in de regio . De Ministers van Buitenlandse Zaken spraken over de opzet van het politieke kader ter voorbereiding van de gedachtewisseling, op 14 mei, tussen de EU-Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en hun collega's van de G5‑Sahellanden (Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger). De bespreking zal naar verwachting worden toegespitst op veiligheidsaspecten. Op donderdag 16 mei zullen de EU-ministers van Ontwikkelingssamenwerking bespreken hoe de betrokkenheid van de EU op de lange termijn en de steun voor de regio kan worden opgevoerd.

De conclusies herhalen dat de EU de overheden en de bevolking van de Sahel steunt, omdat die nog steeds met uiteenlopende uitdagingen worden geconfronteerd:

  • op politiek gebied zijn er met name ernstige tekortkomingen op het gebied van bestuur, de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten;
  • op veiligheidsgebied groeien de terreurdreiging, het extremistische geweld en de georganiseerde criminaliteit, inclusief mensenhandel, en heeft de klimaatverandering schadelijke gevolgen voor de natuurlijke hulpbronnen en voedt die plaatselijke conflicten;
  • op ontwikkelingsgebied is er sprake van wijdverbreide armoede, een sterke bevolkingsgroei en gebrekkige sociaal-economische cohesie;
  • deze elementen zorgen er mede voor dat de voedselonzekerheid en de migratiedruk toenemen en dat de humanitaire situatie achteruitgaat.

Onder deze omstandigheden zijn er de afgelopen maanden in verschillende landen in de regio conflicten opgelaaid tussen bepaalde gemeenschappen. Het is in de eerste plaats aan de landen van de Sahel zelf om deze uitdagingen aan te pakken en deze tekortkomingen te verhelpen. De internationale gemeenschap steunt hun inspanningen.

Achtergrond

De EU maakt zich sterk voor de veiligheid en ontwikkeling van de Sahel en is er de belangrijkste partner. Zij hanteert een alomvattende aanpak, waarin een politieke en diplomatieke dialoog is verwerkt, en die betrekking heeft op veiligheid en stabiliteit, en ontwikkeling en humanitaire hulp.

De politieke en diplomatieke dialoog richt zich voornamelijk op het politieke partnerschap tussen de EU en de G5‑Sahellanden. Het omvat onder meer ministeriële bijeenkomsten en de uitvoering van de EU-strategie voor de Sahel, het regionale actieplan en het vredesproces in Mali. De hoge vertegenwoordiger van de EU houdt regelmatig bijeenkomsten met haar collega's van de G5‑Sahellanden om de samenwerking en coördinatie op belangrijke gebieden als ontwikkeling, governance en veiligheid te evalueren en te versterken. Daarnaast waakt de EU over het vredesproces in Mali.

Voorts zet de EU zich in voor de veiligheid en stabiliteit in de regio door middel van 3 GVDB-missies: EUCAP Sahel Mali, EUTM Mali en EUCAP Sahel Niger, die allemaal een belangrijke regionale component hebben. De missies verstrekken opleiding, advies en directe steun aan de veiligheidstroepen, met het uiteindelijke doel de nationale vermogens te versterken. Ook bieden de EU en haar lidstaten steun bij de operationalisering van de gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5-Sahel. Zij hebben daarvoor reeds € 147 miljoen aan financiering vrijgemaakt.

In totaal geven de EU en haar lidstaten voor de periode 2014‑2020 € 8 miljard ontwikkelingshulp aan de G5‑Sahellanden. De EU geeft de Sahel hoofdzakelijk langetermijnsteun via het EU-trustfonds voor Afrika (waaruit al € 930 miljoen beschikbaar is gesteld) en het Europees Ontwikkelingsfonds, dat voor de periode 2014‑2020 een bedrag van € 628 miljoen heeft uitgetrokken voor Burkina Faso, € 542 miljoen voor Tsjaad, € 664 miljoen voor Mali, € 160 miljoen voor Mauritanië en € 686 miljoen voor Niger. De EU is bovendien een grote humanitaire donor: de afgelopen 2 jaar heeft zij meer dan € 250 miljoen toegezegd ten behoeve van de bevolking van de G5‑Sahellanden.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven