r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 13 mei 2019.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

De voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2021-2027 betreffen onder andere het opstellen van een Nationaal Strategisch Plan om de doelstellingen te bereiken. De gestelde doelstellingen richten zich op het bevorderen van een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector om voedselzekerheid te garanderen, het intensiveren van milieuzorg en klimaatactie binnen de landbouwsector en het versterken van de sociaaleconomische positie van plattelandsgebieden. Op 15 mei gaan de leden van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met minister Schouten over de contouren van dit Nationaal Strategisch Plan.

  • 15/05: Algemeen Overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan

Terug naar boven