r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EUAM Ukraine: Council extends mission and approves budget increase

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 13 mei 2019.

Vandaag heeft de Raad het mandaat van de adviesmissie van de Europese Unie (EUAM) in Oekraïne verlengd tot en met 31 mei 2021. De missie krijgt voor de komende 2 jaar een budget van € 54 miljoen, oftewel 25% meer dan in de vorige periode. Dat sluit aan bij de intensivering van de activiteiten van de missie - zo zal in het oosten en het zuidoosten van Oekraïne een tweede mobiele eenheid worden ingezet.

Het algemene doel van EUAM Ukraine is het ondersteunen van Oekraïne bij het ontwikkelen van duurzame, verantwoordingsplichtige en doeltreffende veiligheidsdiensten die de rechtsstaat versterken. Dit proces is uiteindelijk bedoeld om het vertrouwen van de Oekraïense bevolking in haar civiele veiligheidsdiensten te herstellen. De missie verleent steun voor de hervorming van de civiele veiligheidssector, in nauwe samenwerking met de politie, andere rechtshandhavingsinstanties en de justitiële sector, in het bijzonder het openbaar ministerie.

De missie verstrekt strategisch advies aan de Oekraïense autoriteiten en steunt hen met operationele activiteiten, waaronder opleiding. De missie heeft 5 prioriteiten: 1) personeelsbeheer, 2) strafrechtelijk onderzoek, 3) openbare orde, 4) gebiedsgebonden politiezorg, en 5) afbakening van bevoegdheden. Ze is tevens toegespitst op 3 horizontale kwesties: mensenrechten en gender, corruptiebestrijding en goed bestuur. Zo verleent EUAM Ukraine steun bij de implementatie van een nieuw concept rond openbare orde, en verstrekt zij momenteel advies inzake de hervorming van de veiligheidssector en parlementair toezicht - ontwikkelingen die het gevolg zijn van een in juni 2018 aangenomen wet inzake nationale veiligheid.

EUAM Ukraine is een ongewapende, niet-uitvoerende civiele missie met hoofdkwartier in Kiev en veldkantoren in Lviv, Charkiv en Odessa. Ze voert in heel het land projecten uit. De missie werd ingesteld op 22 juli 2014. Ze startte haar operaties op 1 december 2014 en heeft momenteel een team van meer dan 300 personeelsleden.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven