r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Working Party on Internal and External Fisheries Policy, Brussel

Lex-gebouw (LEX) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 mei 2019
plaats Brussel, België
locatie Lex (LEX) Toon locatie
organisatie Groep extern visserijbeleid, Groep intern visserijbeleid

=1

Council of the European Union

 

1 General Secretariat

 

Brussels, 14 May 2019

 

CM 2802/1/19

 

REV 1

 

PECHE

 

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA

Contact:

LIFE2A@consilium.europa.eu

Tel./Fax:

+32 2 281 3932

Subject:

Working Party on Internal and External Fisheries Policy

Date:

16 May 2019

Time:

10.00

Venue:

COUNCIL

LEX BUILDING

Rue de la Loi 145, 1048 BRUSSELS

 • 1. 
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the

European Maritime and Fisheries Fund and repealing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council

 • - 
  Examination of the revised Presidency compromise doc. WK 5995/19 doc. WK 6094/19 (doc. to follow)

CM 2802/1/19 REV 1

1

EN

 • 2. 
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control
 • - 
  Continuation of the examination of the proposal doc. 9317/18 PECHE 177
 • 3. 
  36th NASCO Annual Meeting (5-7 June, Tromso, Norway)
 • - 
  Preparation of the meeting doc. 9190/19 PECHE 236
 • 4. 
  23rd Session of the Indian Ocean Tuna Commission (Hyderabad, India, 17-21 June 2019)
 • - 
  Preparation of the meeting and agreement on the draft EU proposals doc. 9276/19 PECHE 243
 • 5. 
  Coastal States: Consultations on Mackerel (London, NEAFC HQ, 20 and 21 May 2019)
 • - 
  Preparation of the meeting

doc. 9191/19 PECHE 237 (doc. to follow)

 • 6. 
  Any other business

CM 2802/1/19 REV 1

2

EN


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Groep intern visserijbeleid

Deze raadswerkgroep is er onder andere om voorstellen van de Europese Commissie te bespreken, die over de jaarlijkse visquota (Total Allowable Catch TAC, Totale Toegestane Vangst) gaan. Voor lidstaten, vertegenwoordigd door de Raad van Ministers, spelen andere belangen mee dan voor de Commissie, waardoor zij om andere quota vragen dan de Commissie voorstelt. Na een aantal vergaderingen worden alle opmerkingen verzameld in één document, de 'bijbel'. Daarin staat exact welke lidstaten meer willen vangen van welke vissoort en waarom. Zo kan tijdens de raadsvergadering door de ministers in één oogopslag worden gezien hoe de verhoudingen liggen.

De uiteindelijke onderhandelingen in de Raad Landbouw en Visserij worden gevoerd door de ministers, het voorzitterschap en de Commissie. Eerst presenteert de Commissie haar voorstel voor de quota's, daarna geven de ministers één voor één een toelichting op welke punten ze het niet eens zijn. Vervolgens gaan de lidstaten afzonderlijk in gesprek met de voorzitter en de Commissie. Naar aanleiding van deze 'trilaterales' wordt een compromis gezocht tussen het standpunt van de Commissie en dat van de lidstaten. De voorzitter en de Commissie formuleren een nieuw voorstel waarvan zij inschatten dat de Raad ermee akkoord zal gaan. Mochten ze de volgende dag niet instemmen, dan worden opnieuw 'trilaterales' gehouden, naar aanleiding waarvan het gezamenlijk voorstel wordt aangepast. Zodra er voldoende lidstaten zijn voor een gekwalificeerde meerderheid, kan het compromis worden aangenomen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven