r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 16 mei 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (35121)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (35121)

 • 35121 Wetgeving d.d. 15 januari 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

10:16 uur - Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35080)

Te behandelen zaken:

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)

 • 35080 Wetgeving d.d. 13 november 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35080-16 Motie d.d. 16 mei 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over de term "seksuele gerichtheid"

 • 35080-17 Motie d.d. 16 mei 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Wijngaarden en Groothuizen over erkenning voor mensen die hulpverleners helpen

 • 35080-18 Motie d.d. 16 mei 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over in kaart brengen van de aanpak van dierenextremisme

 • 35080-19 Motie d.d. 16 mei 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Wijngaarden en Groothuizen over opvragen van de verklaring omtrent het gedrag

Ingetrokken amendement

 • 35080-9 Amendement d.d. 24 april 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Wijngaarden en Buitenweg over aanpassing van de strafbaarstelling bij religieus huwelijk voorafgaand aan burgerlijk huwelijk

 • 35080-12 Amendement d.d. 15 mei 2019 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van Toorenburg c.s. over het verbeteren van de aanpak van deelname aan een criminele organisatie

12:55 uur - Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de motie Van Kooten-Arissen, 28286, nr. 1044)

Te behandelen zaken:

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over bedreigde diersoorten

 • 2019Z09716 Motie d.d. 16 mei 2019 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) over de traditionele Chinese medicijnen niet opnemen op standaardclassificatielijst voor ziektebeelden (t.v.v. 28286-1051)

13:00 uur - Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:30 uur - Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

Te behandelen zaken:

Actieplan Veiligheid LHBTI

 • 30420-303 Brief regering d.d. 2 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Actieplan Veiligheid LHBTI

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2019, over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

 • 30420-305 Brief regering d.d. 13 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2019, over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2019, over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’

 • 29614-130 Brief regering d.d. 15 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2019, over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’

Moties ingediend tijdens het debat

 • 30420-306 Motie d.d. 16 mei 2019 - N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Özütok c.s. over beter borgen van de positie van Roze in Blauw

 • 30420-307 Motie d.d. 16 mei 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de belemmeringen van transgenderpersonen op de arbeidsmarkt

 • 30420-308 Motie d.d. 16 mei 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie

 • 30420-309 Motie d.d. 16 mei 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bergkamp en Yesilgöz-Zegerius over het naleven van het Coman-arrest

 • 30420-310 Motie d.d. 16 mei 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over een leerlijn lhbti-discriminatie ontwikkelen

 • 30420-311 Motie d.d. 16 mei 2019 - D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen

 • 30420-312 Motie d.d. 16 mei 2019 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de regenboogvlag op een jaarlijks terugkerend moment in de plenaire zaal

 • 30420-313 Motie d.d. 16 mei 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Jasper van Dijk over de passage dat onderwijsbestuurders zich verre moeten houden van discriminerende uitlatingen

20:05 uur - Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

Te behandelen zaken:

Informatie over vergunningverlening RWS aan Chemours

 • 28089-123 Brief regering d.d. 26 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Informatie over vergunningverlening RWS aan Chemours

Moties ingediend tijdens het debat

 • 28089-124 Motie d.d. 16 mei 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin c.s. over geen aanvullende vergunning verlenen aan Chemours

 • 28089-125 Motie d.d. 16 mei 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin c.s. over het overnemen van de aangescherpte normen van EFSA

 • 28089-126 Motie d.d. 16 mei 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin c.s. over een landelijk onderzoek naar illegale lozingen van risicovolle stoffen

 • 28089-127 Motie d.d. 16 mei 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het niet-verlenen van een lozingsvergunning voor GenX

 • 28089-128 Motie d.d. 16 mei 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het niet-verlenen van een lozingsvergunning voor PFOA

 • 28089-129 Motie d.d. 16 mei 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kröger en Van Eijs over nader onderzoek naar en monitoren van zeer zorgwekkende stoffen

 • 28089-130 Motie d.d. 16 mei 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger over actief delen van informatie tussen overheden en handhavende diensten

 • 28089-131 Motie d.d. 16 mei 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger c.s. over kaders voor het rapporteren over zeer zorgwekkende stoffen in afval

 • 28089-132 Motie d.d. 16 mei 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over de vergunning van directe lozing van 5 kilo GenX

 • 28089-133 Motie d.d. 16 mei 2019 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Eijs over mogelijke juridische opties om de vergunning niet te verlenen

 • 28089-134 Motie d.d. 16 mei 2019 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Eijs en Kröger over een jaarlijks afnemende hoeveelheid GenX en PFOA


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven