r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 mei 2019 14:15
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA), Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake transparantiebeleid van de Raad; Transparantie in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces

 • 3. 
  Mededelingen en informatie
 • 4. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Immigratie & Asiel en de JBZ-Raad.

Het gaat daarbij onder meer om

 • Vreemdelingenzaken
 • Migratiebeleid (nationaal en internationaal)
 • Integratie
 • Mensenhandel
 • Asielvraagstukken
 • IND, COA, DTV

4.

Meer over...

Terug naar boven