r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Militair Comité van de Europese Unie (EUMC), chefs Defensie van de EU, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 mei 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Voornaamste agendapunten

Het Militair Comité van de Europese Unie komt bijeen op het niveau van de chefs Defensie van de EU. De vergadering wordt voorgezeten door generaal Claudio Graziano, de vaste voorzitter van het Comité.

De chefs Defensie van de EU zullen de stand van de samenwerking tussen de EU en de NAVO bespreken, alsook de uitvoering van het gemeenschappelijke pakket voorstellen en militaire mobiliteit. Ook zullen zij bezien hoe de samenwerking in de toekomst kan worden bevorderd.

De chefs Defensie zullen militaire GVDB-missies en -operaties evalueren, waaronder EU-opleidingsmissies en lopende EU-operaties (EUFOR Althea, EU NAVFOR Somalia operatie ATALANTA, EUNAVFOR MED operatie SOPHIA).

Voorts zullen zij de militaire dimensie van het gemeenschappelijk Europees luchtruim evalueren.

Tot slot zullen zij zich beraden op vermogens en financiële instrumenten. Zij zullen worden bijgepraat over de uitvoering van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO).

Ook zullen zij worden ingelicht over de resultaten van de CARD-proefrun en de stand van zaken met betrekking tot het Europees Defensiefonds, het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie en de Europese vredesfaciliteit.

Een deel van de vergaderingen zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de NAVO, waaronder de voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, en chefs defensie en militaire vertegenwoordigers uit partnerlanden (waaronder Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, de Republiek Korea, Moldavië, Montenegro, Servië en Vietnam). Ook de commandant van de gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5-Sahel zal naar verwachting deelnemen.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert minstens elke maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven