r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informeel diner van de staatshoofden en regeringsleiders, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 mei 2019
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
organisatie Europese Raad

Voornaamste agendapunten

Na de verkiezingen voor het Europees Parlement zullen de EU-staatshoofden en -regeringsleiders bijeenkomen voor een top op 28 mei 2019 in Brussel. Zij zullen de verkiezingsuitslag evalueren en de benoemingsprocedure opstarten voor de posities aan het hoofd van de EU-instellingen.

"Bij deze procedure worden uiteraard de Verdragsregels gevolgd. Zowel geografisch evenwicht als demografische overwegingen moeten meespelen, zodat grote én kleine landen in de hoogste ambten in de EU vertegenwoordigd zijn."

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

Voorzitter Tusk, die de bijeenkomst aankondigde na afloop van de top in Sibiu, benadrukte dat hij de Europese Raad graag in juni 2019 de nieuwe EU-leiders wil laten voordragen.


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven