r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Opmerkingen van voorzitter Tusk tijdens de persconferentie van de informele top in Sibiu

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op donderdag 9 mei 2019.

Gisteren kreeg ik van Helmuth Duckadam deze handschoenen en enig advies over de vraag hoe wij de Europese belangen effectiever kunnen behartigen, en weet u, daar is hij heel erg goed in.

Twee weken voor de Europese verkiezingen zijn de leiders in Sibiu bijeengekomen om een aanvang te maken met de besprekingen over de EU-prioriteiten voor de komende jaren. Wij hebben gesproken over zowel interne aangelegenheden als mondiale uitdagingen. De wereld rondom ons wordt immers steeds veranderlijker en onvoorspelbaarder. Deze bespreking zal tot resultaten leiden in juni, wanneer wij - als de Europese Raad - de EU-prioriteiten voor de volgende vijf jaar zullen bepalen in de vorm van de strategische agenda.

Zonder vooruit te lopen op de uitkomst van dit debat - ook de verkiezingen voor het Europees Parlement zullen namelijk een rol spelen - is alvast één zaak overduidelijk. De leiders hebben er onvoorwaardelijk blijk van gegeven dat zij niet alleen voor afzonderlijke gebeurtenissen of uitdagingen de volledige politieke verantwoordelijkheid willen nemen, maar ook voor de Europese Unie in haar geheel. De lidstaten en hun democratisch verkozen leiders willen kortom actief gestalte geven aan de manier waarop de EU functioneert en zich ontwikkelt.

Die manier van denken is volgens mij belangrijk en bovenal wenselijk, want alleen zo kan onze hele gemeenschap doeltreffend functioneren. Daarom ben ik van plan de geest van deze discussie in stand te houden wanneer wij bepalen wat de EU-prioriteiten voor de komende jaren zullen zijn en wie de topposities in de EU zullen bekleden. In dit verband deel ik u mee dat ik vlak na de verkiezingen voor het Europees Parlement een bijeenkomst van alle 28 EU-leiders zal organiseren om de procedure voor de voordrachten op te starten. Het is mijn bedoeling de verkiezing voor de topposities in de EU-instellingen snel, vlot en doortastend af te handelen.

Bij deze procedure worden uiteraard de Verdragsregels gevolgd. Zowel geografisch evenwicht als demografische overwegingen moeten meespelen, zodat grote én kleine landen in de hoogste ambten in de EU vertegenwoordigd zijn. Voor mij is ook de geest van het Verdrag belangrijk en moet dus eveneens rekening worden gehouden met het evenwicht tussen mannen en vrouwen en het politieke evenwicht. Natuurlijk zouden we het best tot een consensus komen over al deze beslissingen. Maar we moeten realistisch blijven. Ik zal er niet voor terugdeinzen om het tot een stemming te laten komen als het te moeilijk blijkt om eensgezindheid te bereiken. Het doel is eenvoudig: onze instellingen moeten resultaten neerzetten, en dus mogen onze beslissingen niet op zich laten wachten. Ik wil graag dat de Europese Raad in juni met voordrachten voor de EU-topposities komt. Ik roep iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen om dit mogelijk te maken.

President Anastasiadis heeft vandaag ook toelichting gegeven bij de Turkse booractiviteiten in de exclusieve economische zone van Cyprus. De Europese Unie staat eensgezind achter de Republiek Cyprus en verwacht van Turkije dat het de soevereine rechten van de EU-lidstaat respecteert. De Europese Raad zal deze ontwikkelingen van nabij blijven volgen.

Ik zal afsluiten in het Roemeens: mijn dank gaat uit naar president Iohannis voor het regelen en organiseren van de top van Sibiu. Toen wij in januari bijeenkwamen aan het begin van uw voorzitterschap - toen ik zoveel overtuiging en emotie over Roemenië tentoonspreidde - sprak ik mijn vertrouwen uit, omdat ik u ken als een waarlijk uitmuntend persoon. U heeft een buitengewone top georganiseerd en u mag trots zijn op uw verwezenlijkingen, net zo trots als Europa is. Ik ben verliefd geworden op Sibiu, en heel Europa is verliefd geworden op u. (oorspronkelijk in het Roemeens)

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven