r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Masterclass Interdisciplinaire perspectieven op de voedselomgeving en publieke gezondheid, Amsterdam

datum 13 november 2019 09:00 - 17:00
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Masterclass voor promovendi en postdocs over de rol van de voedingsomgeving voor volksgezondheid.

Aansluitend op de expertbijeenkomst die op maandag 11 en dinsdag 12 november plaatsvindt, wordt op woensdag 13 november een masterclass voor Nederlandse promovendi en postdocs georganiseerd. De masterclass richt zich op de rol van de voedingsomgeving voor eetgedrag en gezondheid.

Verschillende onderzoeksdisciplines hebben in korte tijd veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt in het begrip van de invloed van de voedingsomgeving op de volksgezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan epidemiologisch, geografisch, psychologisch en bestuurskundig onderzoek. Door vernieuwde inzichten, en een toenemende politieke en maatschappelijke interesse in de preventie van voedingsgerelateerde chronische ziekten, is er een 'momentum' ontstaan om een doorbraak in dit onderzoeksveld te creëren.

Tijdens deze masterclass krijgen tenminste 15 promovendi en postdocs ’s ochtends college van experts uit vier verschillende disciplines. Daarbij is er een focus op verschillen in de theorieën en methoden die in deze disciplines worden gebruikt in onderzoek naar de voedingsomgeving. Er wordt gezocht naar de snijvlakken tussen de disciplines, en mogelijke aangrijpingspunten voor een onderzoeksagenda. Het middagprogramma bestaat uit het uitdenken en pitchen van een interdisciplinair onderzoeksproject, waarbij de vergaarde kennis bij elkaar komt.

Organisatie

Prof. dr. Emely de Vet (WUR), dr. Maartje Poelman (UU) en dr. Joreintje Mackenbach (VUMC)


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven