r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-burger wil meer actie voor de natuur

maandag 6 mei 2019, 13:36
Climate justice now

BRUSSEL (ANP) - EU-burgers vinden in groten getale (96 procent) dat er meer actie moet worden ondernomen om de natuur te beschermen, schade aan natuur te herstellen en verlies aan diversiteit van plant- en diersoorten tegen te gaan. Dat blijkt uit een enquête in de 28 EU-landen. Ook vindt 95 procent van de ondervraagden zorg voor de natuur essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

De grootste bedreigingen zijn volgens de ondervraagden lucht-, water- en bodemvervuiling, door de mens veroorzaakte natuurrampen en klimaatverandering. Volgens de Europese Commissie beseffen steeds meer burgers dat ook intensieve land- en bosbouw en overbevissing van de zeeën belangrijke factoren zijn in het verlies van biodiversiteit.

EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu): ,,Uit de resultaten van de nieuwe Eurobarometer-enquête blijkt overduidelijk dat EU-burgers inzien dat klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit twee kanten van eenzelfde munt zijn. Ze verwachten dat we optreden.’’

150 wetenschappers uit 50 landen presenteerden maandag een eerste VN-rapport over de stand van zaken in de wereld. Volgens hen worden een miljoen soorten met uitsterven bedreigd en neemt dat aantal toe.

Terug naar boven