r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'Nieuwe regels schaden suikerbietenteelt'

vrijdag 3 mei 2019, 14:02
Tractor © analogicus

DEN HAAG (ANP) - Boeren hebben voor het eerst in jaren te maken met aanzienlijke schade bij de suikerbietenteelt. Voor dit jaar spreekt brancheorganisatie LTO Nederland van 15 miljoen euro aan opbrengsten die verloren gaan door aantasting van de bieten. Daarbovenop komen de kosten voor het gebruik van insecticiden en het opnieuw inzaaien van bieten.

De akkerbouwers mogen door nieuwe Europese regels het gewasbeschermingsmiddel neonicotinoïde niet meer gebruiken en daardoor hebben insecten vrij spel. Om hun oogst te redden, zetten ze steeds vaker insecticiden in, die schadelijker zijn voor het milieu, zo waarschuwt LTO.

,,Het stuit ons als akkerbouwers tegen de borst dat dit Europese verbod leidt tot een toename van de inzet van insecticiden in de bietenteelt. Daar is het milieu niet bij gebaat, daar zijn de bijen niet bij gebaat en daar is de bietenteler niet bij gebaat”, zo schrijven de bietentelers in een brief via hun brancheorganisatie aan minister van Landbouw Carola Schouten.

Neonicotinoïden zijn verboden omdat ze schadelijk zijn voor bijen. LTO wijst er echter op dat suikerbieten geen bloeiend gewas zijn en om die reden geen bijen aantrekken. De akkerbouwers willen met de minister in gesprek over oplossingen voor het groeiseizoen volgend jaar.

Terug naar boven