r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-Tunisia Association Council, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 mei 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen F. (Federica) Mogherini e.a.

Voornaamste agendapunten

Livestreaming

Livestreaming

17 mei 2019

  • 13:55 Persconferentie

Planning onder voorbehoud

De Associatieraad zal de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Tunesië evalueren. Hij zal de balans opmaken van het geprivilegieerde partnerschap tussen de EU en Tunesië en de volgende stappen bespreken.

De Associatieraad zal vooral ingaan op belangrijke componenten van het partnerschap tussen de EU en Tunesië, waaronder:

  • steun voor sociaal-economische ontwikkeling en handelsbetrekkingen, met name het belang van de lopende structurele en sociaal-economische hervormingen
  • voortzetting van het democratische overgangs- en decentralisatieproces, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van de grondwet en de hervorming van het justitiële stelsel
  • het jeugdpartnerschap tussen de EU en Tunesië, om de economische, sociale en politieke inclusie van jonge Tunesiërs verder te vergroten
  • mobiliteit en migratie, met inbegrip van legale migratie en het aanpakken van de onderliggende oorzaken van illegale migratie

De Associatieraad zal ook rekening houden met de toekomst van de bilaterale betrekkingen, met name met het oog op de partnerschapsprioriteiten na 2020. Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, en Khemaies Jhinaoui, de Minister van Buitenlandse Zaken van Tunesië, zullen ook spreken over andere aangelegenheden van gemeenschappelijk belang, zoals de situatie in de regio, veiligheid en terrorismebestrijding.


1.

Meer over...

Terug naar boven