r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Van participatie naar Green New Deal?, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 24 mei 2019 20:00
plaats Amsterdam
locatie Pakhuis De Zwijger Toon locatie
zaal grote zaal
aanwezigen M. (Jet) Bussemaker, P.A.H. (Peter) van Lieshout, M. (Marcel) ten Hooven, R. (Rens) van Tilburg, M.F. (Matthijs) Sienot e.a.
organisatie Pakhuis De Zwijger

Het neoliberalisme is impliciet al dertig jaar lang dé dominante manier van politiek voeren. Economische groei voor alles, bezuinigingen op de publieke sector en marktwerking als rechtvaardigheidsprincipe heeft als gevolg een compleet uitgeholde publieke sector en een uitgeputte planeet. Het opinieklimaat is klaar om het tij te keren, met verscheidene denkers, economen en politici die ijveren dat de overheid opnieuw een leidende rol moet innemen in het aanpakken van ongelijkheid en klimaatverandering. Kondigen politieke denkrichtingen als ‘de sociale investeringsstaat’ en de ‘Green New Deal’ een nieuw paradigma aan? Kan de overheid als proactieve investeerder het tij keren?

Met in dit programma onder anderen

Jet Bussemaker

Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg | Voormalig minister

Faiza Oulahsen

Campagneleider Klimaat & Energie | Greenpeace

Matthijs Sienot

Tweede Kamerlid D66 | Woordvoerder Economische Zaken & Klimaat

Rens van Tilburg

Econoom, onderzoeker en directeur Sustainable Finance Lab, UU

Marcel ten Hooven

schrijver, journalist en redacteur De Groene Amsterdammer

Annemarieke Nierop

Onderzoeker Wiardi Beckman Stichting, gemeenteraadslid PVDA Heiloo

Peter van Lieshout

Hoogleraar theorie van de Zorg, UU

Programma

  • We openen de avond met een panelgesprek tussen journalist Marcel ten Hooven en hoogleraar Peter van Lieshout over wat het neoliberalisme precies is, het ontstaan en wat de effecten internationaal en nationaal zijn geweest van deze politieke theorie. Wat heeft dertig jaar neoliberalisme betekent voor Nederland?
  • Vervolgens een gesprek met econoom Rens van Tilburg, campagneleider Greenpeace Faiza Oulahsen en Tweede Kamerlid D66 Matthijs Sienot over wat de Green New Deal voor Nederland kan betekenen. De Green New Deal is een plan geïnitieerd door Alexandria Ocasio - Cortez, waarbij ze voorstelt hoe de overheid door slim te investeren en publieke projecten op te zetten de rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving in gang kan zetten. Dient de overheid ook hier in Nederland opnieuw politiek leiderschap te tonen om de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken?
  • Afsluitend een interview met voormalig minister en hoogleraar Jet Bussemaker en onderzoeker Annemarieke Nierop over de ‘sociale investeringsstaat’, een politieke denkrichting die de overheid plaatst in de rol van proactieve investeerder, om gericht en proportioneel sociale problematiek aan te pakken. Als de zelfredzaamheid van burgers overschat is, vraagt dat dan ook hier een overheid met politiek leiderschap?

Achtergrond

David Wallace Wells, auteur van het boek ‘The Uninhabitable Earth’, Alexandria Ocasio-Cortez met de ‘Green New Deal’ en econome Mariana Mazzucato met ‘De ondernemende staat’, wijzen op het cruciale belang dat de overheid moet spelen om klimaatverandering en ongelijkheid tegen te gaan. Ze stellen dat de huidige strategie die de verantwoordelijkheid legt bij de vrije markt vastloopt en dat zonder politieke visie en actie de nodige systeemhervormingen nooit gaan gebeuren. Wat nodig is, is diepgaand politiek leiderschap.

Ook in Nederland roept voormalig minister Jet Bussemaker op om de overheid in een leidende rol te plaatsen, aan de hand van een model dat de ‘sociale investeringsstaat’ heet. Ze stelt dat men destijds te optimistisch was over de participatiesamenleving, en dat de mate van zelfredzaamheid van burgers overschat is. Ze plaatst de overheid nu in een rol van proactieve investeerder die gerichte en proportionele keuzes maakt, om zo ongelijkheid aan te pakken. Zijn we op weg naar een nieuwe visie op de rol van de overheid?

Kunnen deze alternatieve beleidsvisies breken met het dominante neoliberale model? Laten we het poldermodel en de participatiesamenleving los? Hoe ziet een samenleving eruit wanneer de neoliberale strategie niet meer wordt onderschreven?

In dit programma buigen we ons met journalisten, onderzoekers, en beleidsmakers over de vraag hoe het nieuwe politieke model dat de Green New Deal en de sociale investeringsstaat naar voren schuift eruit ziet, wat de effecten hiervan kunnen zijn en hoe dit kan breken met de neoliberale manier van besturen.

Lees meer

Dertig jaar neoliberalisme: De uitholling van Nederland

Met de ontmanteling van de verzorgingsstaat hebben opeenvolgende kabinetten het sociaal contract tussen overheid en burgers eenzijdig verbroken. Mensen kunnen er niet meer op rekenen dat de overheid er voor hen is en verliezen het vertrouwen. >>

Mariana Mazzucato: ‘Overheid moet moonshots doen’

Top-econoom: Overheden moeten grootse doelen stellen om klimaatverandering, vergrijzing en armoede aan te pakken, vindt de adviseur van de Europese Commissie. In plaats daarvan laten ze zich nu veel te veel piepelen door het grote bedrijfsleven. >>

Radicale millennial Ocasio-Cortez verovert Amerika

Alexandria Ocasio-Cortez werkte een jaar geleden nog in een tacotent en is nu de invloedrijkste Democraat in Washington. >>

Opinion: Time to panic

'The planet is getting warmer in catastrophic ways. And fear may be the only thing that saves us.' - David Wallace-Wells >>


1.

Meer over...

Delen

Terug naar boven