r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE, Brussel

Justus Lipsius
datum 16 mei 2019 10:00
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie Politiek en Veiligheidscomité (PSC)

 

Council of the European Union

1 General Secretariat

 

Brussels, 14 May 2019

 

CM 2885/19

 

COPS POLMIL

 

COMMUNICATION

NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA

Contact:

Mr. Marko Ferbar (marko.ferbar@consilium.europa.eu) Mr. Marco Solaini (marco.solaini@consilium.europa.eu)

Tel./Fax:

+32.2-281.9388 +32.2-281.3608

Subject:

POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE

Date:

16 May 2019

Time:

10.00

Venue:

COUNCIL

JUSTUS LIPSIUS BUILDING

Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS

DISCUSSION POINTS

  • 1. 
    Horn of Africa
  • 2. 
    EOMs: review of 2019 priorities and indications for 2020
  • 3. 
    AOB

CM 2885/19

1

EN

The members of PSC will have an informal meeting with the Head of EUDelegation to Nigeria,

Ketil Karlsen (11 hi5, Justus Lipsius building, meeting room 50.7)

. * .

The members of PSC will have an informal meeting with the Head ofEU Delegation to Turkey,

Christian Berger (14h30, Justus Lipsius building, meeting room 50.7)

CM 2885/19

2


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Politiek en Veiligheidscomité (PSC)

Dit permanente comité van de Raad (een speciaal soort raadswerkgroep) is samengesteld uit ambassadeurs van de lidstaten en wordt voorgezeten door vertegenwoordigers van de Europese Dienst voor extern optreden. Het Politiek en Veiligheidscomité (PSC) houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en uitvoering op de terreinen van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB). Het takenpakket van de werkgroep bestaat uit het volgen van de internationale situatie op het gebied van de bovengenoemde beleidsterreinen, bijdragen aan de bepaling van het beleid en toezien op de uitvoering van de besluiten van de Raad van de Europese Unie.

Tijdens door de EU uitgevoerde crisisbeheersingsoperaties geeft het PSC, onder verantwoordelijkheid van de Raad, politieke leiding en strategische richting aan de betreffende operatie. Zo kan het comité door de Raad worden gemachtigd om in bepaalde gevallen naar eigen inzicht besluiten te nemen op het gebied van crisisbeheer. Het PSC wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door de politiek-militaire werkgroep, het comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing, het militaire comité en de militaire staf van de EU.

3.

Meer over...

Terug naar boven