r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 25 juli 2019 09:00 - 12:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(met inbegrip van goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 11 juli 2019)

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

9.00 - 10.30 uur

 • 3. 
  Gedachtewisseling met Vĕra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid

LIBE/9/00706

10.30 - 11.15 uur

 • 4. 
  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Het EU-scorebord voor justitie 2019 (COM(2019)0198)

LIBE/9/00711

 Uiteenzetting door de Commissie

11.15 - 12.00 uur

 • 5. 
  Parlementaire campagne van de Raad van Europa om detentie van kinderen bij immigratie een halt toe te roepen (PACE)

LIBE/9/00707

 Presentatie door Pierre-Alain Fridez, algemeen rapporteur van de parlementaire campagne en lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

 • 6. 
  Rondvraag
 • 7. 
  Volgende vergaderingen

 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven