r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 24 juli 2019 09:15 - 16:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.15 - 12.30 uur en 15.00 - 16.30 uur

9.15 - 10.00 uur

 • 3. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

LIBE/9/00556

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA - PE639.622v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 27 augustus 2019, 12.00 uur

10.00 - 10.20 uur

 • 4. 
  Begroting 2019: Kredietoverschrijving nr. DEC 15/2019 van 82 miljoen EUR van de Dublinreserve naar het AMIF

LIBE/9/00704

 Presentatie door Beate Gminder, directeur Migratie en Veiligheidsfondsen; Financiële Middelen en Monitoring, DG HOME, Europese Commissie

10.20 - 11.20 uur

 • 5. 
  Legale migratie: follow-up van de presentatie van de resultaten van de geschiktheidscontrole van de Commissie - nadruk op drie richtlijnen (gezinshereniging, langdurig ingezetenen, gecombineerde vergunning)

LIBE/9/00709

 Presentatie door Matthias Oel, directeur Migratie, Mobiliteit en Innovatie, DG HOME, Europese Commissie.

 Gedachtewisseling

11.30 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

 • 6. 
  Coördinatorenvergadering

15.00 - 16.30 uur

 • 7. 
  Gedachtewisseling met Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie

LIBE/9/00705


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven