r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 juli 2019 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3E-2
organisatie EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

9.00 - 10.30 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.30 - 11.45 uur

Met gesloten deuren

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)
 • 4. 
  Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 149)

* * *

11.45 - 12.30 uur

 • 5. 
  Mededelingen van de voorzitter

Rectificaties (art. 241)

 • 6. 
  Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 - C8-0383/2018

Onderzoek corrigendum

 • 7. 
  Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 - C8-0159/2018

Onderzoek corrigendum

*** Stemming ***

 • 8. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

2019/2028(BUD)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 
 • 9. 
  Stemming over het mandaat voor de rapporteur

*** Einde stemming ***

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 3 september 2019 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven