r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 24 juli 2019 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.00 - 9.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 1-2 april 2019 PV - PE637.486v02-00

 • 4. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

IMCO/9/00549

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Dita Charanzová (Renew)

DT - PE638.786v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpadvies

9.30 - 10.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Delegatie van bevoegdheden aan de coördinatoren (artikel 214, lid 2)
 • 6. 
  Ontwerpvergaderrooster voor de rest van 2019
 • 7. 
  Goedkeuring van het talenprofiel van de commissie.
 • 8. 
  Goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren over " niet afgehandelde zaken"

*** Einde elektronische stemming ***

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

 2 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

10.30 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

 • 11. 
  Coördinatorenvergadering

(nog te bevestigen - eventueel voortzetting van de vergadering van 18 juli)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven