r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 juli 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

9.00 - 10.30 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.30 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda

* * *

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

 • 3. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Katri Kulmuni, Fins minister van Economische Zaken (energie, industrie, kmo's, onderzoek en innovatie, ruimte), en mevrouw Sanna Marin, Fins minister van Vervoer en Communicatie (ICT, digitale agenda, cyberveiligheid)

* * *

14.30 - 15.15 uur

Vergadering met gesloten deuren, toegankelijk voor alle ITRE-leden

 • 4. 
  Gedachtewisseling met de Europese Commissie (DG GROW) en het Europees GNSS-Agentschap over de niet-beschikbaarheid van Galileo

15.15 - 18.30 uur

 • 5. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 6. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 23 juli 2019
 • 7. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE639.752v01-00

 • 8. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

ITRE/9/00548

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA - PE639.655v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2019, 12.00 uur

 • 9. 
  Termijn voor de indiening van begrotingsamendementen: 24 juli einde kantoortijd
 • 10. 
  Stemming over de begrotingsamendementen: 3 september
 • 11. 
  Presentatie van de activiteiten van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), door de heer Alberto Pototschnig, directeur
 • 12. 
  Gedachtewisseling met de heer Juhan Lepassaar, kandidaat-uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA), die op 16 juli 2019 door de raad van bestuur van het agentschap is voorgedragen
 • 13. 
  Rondvraag
 • 14. 
  Volgende vergaderingen

 2-3 september 2019 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven