r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 juli 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A5G-3
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 18.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019 om het overschot van het begrotingsjaar 2018 erin op te nemen

BUDG/9/00465

2019/2021(BUD)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 4. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting - Versterking van belangrijke programma's betreffende het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+

BUDG/9/00474

2019/2022(BUD)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 5. 
  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

BUDG/9/00475

2019/2023(BUD) COM(2019)0206 - C9-0005/2019

 

Rapporteur:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PR - PE639.746v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

REGI

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 6. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

BUDG/9/00477

2019/2024(BUD)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 7. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019 Verlaging van de vastleggings- en betalingskredieten in overeenstemming met de bijgewerkte uitgavenbehoeften en de bijgewerkte inkomsten (eigen middelen)

BUDG/9/00610

2019/2037(BUD)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 8. 
  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie

BUDG/9/00584

2019/2036(BUD) COM(2019)0290 - C9-0026/2019

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 9. 
  Proefprojecten en voorbereidende acties in de begrotingen voor 2019 en 2020

BUDG/9/00480

 

Corapporteurs:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

Daniele Viotti

DT - PE634.494v01-00

 Gedachtewisseling

 • 10. 
  Gebouwenbeleid
 • 11. 
  Alle binnengekomen informatie

* * *

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken

 • 12. 
  Gedachtewisseling over de verlenging van het EU-trustfonds voor de Syrische crisis: het "Madad-"fonds

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven