r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van commissaris Thyssen in de aanloop naar de Dag van de Arbeid

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 30 april 2019.

"Morgen vieren we opnieuw de Dag van de Arbeid. Dit jaar is dat een bijzonder geschikt moment om terug te blikken en ook vooruit te kijken.

In de afgelopen twaalf maanden heeft de EU, op basis van de voorstellen van de Europese Commissie, grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de rechten van werknemers. Met nieuwe regels voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hebben we de bescherming van de meest kwetsbare werknemers in de nieuwe arbeidswereld, met name de werknemers met atypische arbeidsovereenkomsten, verbeterd. We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle werkenden in voldoende mate door de socialezekerheidsstelsels worden gedekt en dat zij, ongeacht hun arbeidssituatie, beschermd worden tegen economische onzekerheid. Nieuwe EU-regels inzake het evenwicht tussen werk en privéleven zullen werkende ouders en mantelzorgers helpen om hun gezinsleven en hun loopbaan te combineren op basis van gelijke kansen voor vrouwen en mannen. De nieuwe Europese Arbeidsautoriteit zal eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de EU ondersteunen, zowel voor grensarbeiders als voor bedrijven. De EU verhoogde de bescherming tegen een reeks kankerverwekkende chemische stoffen op de werkplek. Meer dan 80 miljoen personen met een handicap zullen gemakkelijker toegang krijgen tot belangrijke producten en diensten zoals telefoons, computers, e-boeken en e-handel dankzij een Europese gehandicaptenwet.

Al deze initiatieven maken deel uit van onze lopende werkzaamheden om de Europese pijler van sociale rechten te verwezenlijken. De pijler is ons kompas voor vandaag en morgen: ook in de toekomst zal hij beleidsmakers richtsnoeren bieden voor betere en eerlijkere regels zodat Europa de sociale uitdagingen van de 21e eeuw aankan.

De Europese pijler van sociale rechten herinnert ons er voortdurend aan dat we het sociale Europa dat we voor ogen hebben, samen moeten opbouwen: EU-instellingen, lidstaten en sociale partners, elk van ons binnen onze eigen bevoegdheden en met onze eigen instrumenten. Volgende week komen de Europese leiders bijeen in Sibiu om de toekomst van Europa te bespreken. Ik ben ervan overtuigd dat een sociaal Europa in de toekomst een topprioriteit zal blijven zodat iedereen kan voortbouwen op wat we tot dusver hebben bereikt ten bate van iedereen."

Meer informatie

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Factsheet over de sociale prioriteiten van de Commissie-Juncker

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

STATEMENT/19/2295

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven