r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Visserij, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 juli 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal A3E-2
organisatie EP-Commissie Visserij (PECH)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Zie monitors

9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE639.740v01-00

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 5. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

PECH/9/00513

2019/2028(BUD)

 

Voorzitter:

 

Chris Davies (Renew)

PA - PE638.756v02-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

AFET

   
 

DEVE -

Charles Goerens (Renew)

 
 

INTA

   
 

CONT

   
 

ECON -

Siegfried Mureșan (PPE)

 
 

EMPL

   
 

ENVI

   
 

ITRE

   
 

IMCO

 

DT - PE638.786v01-00

 

TRAN

   
 

REGI

   
 

AGRI

   
 

PECH

   
 

CULT

   
 

JURI

   
 

LIBE

   
 

AFCO

   
 

FEMM -

(PPE)

 
 

PETI

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 Behandeling ontwerpadvies

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 6. 
  Gedachtewisseling met João Aguiar Machado, directeur-generaal van DG MARE

PECH/9/00590

 Gedachtewisseling

14.30 - 18.30 uur

 • 7. 
  Visserijcontroles

PECH/9/00323

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 - C8-0238/2018

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 8. 
  Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 - C9-0004/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 9. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 - C9-0011/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 10. 
  Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 11. 
  Noodmaatregelen ter bescherming van het kabeljauwbestand in het oostelijke deel van de Oostzee

PECH/9/00562

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

Met gesloten deuren

 • 12. 
  Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) en niet-meewerkende landen

PECH/9/00514

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

* * *

 • 13. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
 • 14. 
  Rondvraag
 • 15. 
  Volgende vergaderingen

 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven