r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 23 juli 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

9.00 - 12.30 uur (coördinatorenvergadering) en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 12.30 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

14.30 - 18.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Verkiezing van de derde ondervoorzitter
 • 5. 
  Verkiezing van de vierde ondervoorzitter
 • 6. 
  Gedachtewisseling met commissaris Phil Hogan, belast met Landbouw en Plattelandsontwikkeling
 • 7. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

AGRI/9/00552

2019/2028(BUD)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Behandeling ontwerpadvies

 • 8. 
  Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren
 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven