r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 22 juli 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 16.30 uur

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

 • 1. 
  Gedachtewisseling met de heer Jari Leppä, Fins minister van Land- en Bosbouw

16.30 - 17.00 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

ENVI/9/00547

2019/2028(BUD)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 Behandeling ontwerpadvies (nog te bevestigen)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 23 juli 2019, 15.00 uur

17.00 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 5. 
  Coördinatorenvergadering (onder voorbehoud)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven