r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 juli 2019 15:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

15.00 - 17.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

15.00 - 16.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Openbare hoorzitting met Elke König, voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

ECON/9/00492

16.30 - 17.00 uur

 • 4. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

ECON/9/00545

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpadvies (nog te bevestigen)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

 • 5. 
  Rondvraag
 • 6. 
  Volgende vergaderingen

Woensdag, 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur en donderdag 5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven