r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 november 2019 13:15 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

 • Activiteiten commissie

  Details

  • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 20-11-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling
  • 21-11-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij begroting 2020 (onder voorbehoud voldoende deelnemers)
  • 21-11-2019 14.00 - 16.00 Rondetafelgesprek UN Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights
  • 21-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
  • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 03-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Handelsbevordering
  • 04-12-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Handelsovereenkomst Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina -> Wordt uitgesteld tot eind januari.
  • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Kerstreces: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari

  Nog te agenderen plenaire debatten:

  • 14. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  • 51. 
   Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  • 57. 
   Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  • 1. 
   Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  • 26. 
   Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 40. 
   Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  • 68. 
   Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
 • Verzoek Oxfam Novib tot aanbieding van een klimaatpetitie d.d. 19 november 2019

 • Datum werkbezoek Parijs

  Details

  In besloten deel procedurevergadering.

  Besluit: mogelijkheden voor een nieuwe datum voor het werkbezoek worden geïnventariseerd.

 • Gang van zaken rondetafelgesprek CETA

  Details

  In besloten deel procedurevergadering.

  Besluit: De voorzitter van het rondetafelgesprek zal de opmerkingen gemaakt tijdens de procedurevergadering terugkoppelen aan betrokkene.

 • Tijdpad evaluatie IMVO-convenanten en verzoek met betrekking tot vertraging bekrachtiging Wet Zorgplicht Kinderarbeid

  Te behandelen:

  26485-317 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingTijdpad evaluatie IMVO-convenanten en verzoek met betrekking tot vertraging bekrachtiging Wet Zorgplicht Kinderarbeid

  Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020.

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg IMVO begin 2020.

  26485-317 Tijdpad evaluatie IMVO-convenanten en verzoek met betrekking tot vertraging bekrachtiging Wet Zorgplicht Kinderarbeid

 • Reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Bosman over informeren over het risico op weeshuistoerisme in de reisadviezen

  Te behandelen:

  35069-14 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingReactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Bosman over informeren over het risico op weeshuistoerisme in de reisadviezen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35069-14 Reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Bosman over informeren over het risico op weeshuistoerisme in de reisadviezen

 • Handelsagenda: één jaar onderweg

  Te behandelen:

  34952-86 Brief regering d.d. 30 oktober 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingHandelsagenda: één jaar onderweg

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Handelsbevordering d.d. 3 december 2019.

  34952-86 Handelsagenda: één jaar onderweg

  Bijlage

  IOB Evaluatie. Smalle marges van economische diplomatie

 • Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

  Te behandelen:

  34952-87 Brief regering d.d. 4 november 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingBeleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

  Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Maatschappelijk middenveld d.d. 7 november 2019.

  34952-87 Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

 • Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 november 2019

  Te behandelen:

  2019Z21601 Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 november 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 november 2019

  Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een appreciatie en een update over de voortgang van de onderhandelingen over een nieuw verdrag tussen de EU en de Groep van Staten in Afrika, Cariben en de Stille Oceaan, de actuele onderhandelingsinzet van Nederland en de relatie met de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader.

  2019D44924 Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 november 2019

  2019D45971 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie verlenging Cotonou-verdrag

 • Aanbieding studie ‘Strategieën voor partners: balanceren tussen complementariteit en autonomie’ van IOB

 • Openstaande verzoeken bewindspersonen

  Details

 • 2019Z20856 Aan min. BuHa-OS - Verzoek planningsbrief 2020 d.d. 31-10-2019
 • 2019Z20934 Aan min. BuHa-OS - Rappel Verzoek inzake openstaande toezeggingen d.d. 31 oktober 2019 d.d. 31-10-2019
 • 2019Z20933 Aan min. BuHa-OS - Rappel kwartaalrapportage voortgang handelsakkoorden d.d. 31 oktober 2019 d.d. 31-10-2019
 • 2019Z20932 Aan min. BuHa-OS - Rapper verzoek appreciatie rapport Fear Wear Foundation d.d. 31 oktober 2019 d.d. 31-10-2019
 • 2019Z20858 Aan min. BuHa-OS - Appreciatie EU-voorstellen mbt CETA d.d. 31-10-2019
 • 2019Z20931 Aan min. BuHa-OS - Informatieafspraken Mercosur d.d. 31-10-2019
 • 2019Z20816 Aan min. BuHa-Os - Inbreng feitelijke vragen begroting d.d. 29-10-2019
 • 2019Z19399 Aan min. BuHa-OS - Kwartaalrapportage Voortgang Handelsakkoorden d.d. 10-10-2019
 • 2019Z19401 Aan min. BuHa-OS - Afschrift NL reactie op raadpleging EU-Africa Global Health Partnership d.d. 10-10-2019
 • 2019Z19400 Aan min. BuHa-OS - Uitvoering motie Thieme over ODA percentage t.o.v. BNI d.d. 10-10-2019
 • 2019Z19095 Aan min. BuHa-OS & min. BuZa - Verzoek ambtelijke ondersteuning werkbezoek Parijs d.d. 01-10-2019
 • 2019Z18785 Aan min. BuHa-OS - Schrift inbreng Akkoord EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees d.d. 01-10-2019
 • 2019Z18413 Aan min. BuHa-OS - Afschrift reactie raadpleging evaluatie handelscomponent in associatieakkoorden d.d. 27-09-2019
 • 2019Z17248 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake openstaande toezeggingen d.d. 13-09-2019
 • 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering d.d. 13-09-2019
 • 2019Z17246 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie motie Bouali c.s. Colombia d.d. 13-09-2019
 • 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Afschrift vragen Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 • 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

 • internationale handel
 • ontwikkelissamenwerking
 • de millenium ontwikkelingsdoelen
 • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven