r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 oktober 2019 13:15 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

 • Brievenlijst

 • Activiteiten commissie

  Details

  • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 17-10-2019 13.00 - 14.00 Technische briefing OS-Resultatenrapportage en OS-portal
  • 17-10-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing Budgettaire gevolgen wijziging focuslanden en -regio's

  Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019

  • 30-10-2019 10.00 - 11.00 Gesprek SER advies over samenhang tussen IMVO en Duurzame Ontwikkelingsdoelen
  • 30-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020
  • 31-10-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking: via e-mailprocedure wordt het voorstel voorgelegd om het AO te annuleren en de onderwerpen te agenderen voor andere geplande AO's.
  • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 06-11-2019 10.00 - 13.30 Rondetafelgesprek CETA: wordt verlengd met een half uur zodat aansluitend ook gesproken kan worden met dhr. Houben, hoofd van de afdelng EU-Noord-Amerika van DG Trade van de Europese Commissie. Daarnaast zal een technische briefing worden gepland door ambtenaren van het Ministerie.
  • 07-11-2019 12.00 - 14.30 Algemeen overleg Maatschappelijk Middenveld
  • 12-11-2019 17.00 - 18.00 Gesprek AIV over advies "Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond"
  • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 20-11-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling
  • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
  • 21-11-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij begroting 2020 (onder voorbehoud voldoende deelnemers)
  • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 03-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Handelsbevordering
  • 04-12-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Handelsovereenkomst Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina
  • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Kerstreces: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari

  Nog te agenderen plenaire debatten:

  • 14. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  • 52. 
   Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  • 58. 
   Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  • 1. 
   Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  • 26. 
   Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 40. 
   Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  • 68. 
   Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
 • Vaststellen datum RTG UN Binding Treaty

  Details

  Besluit: Opties voor datum worden voorgelegd via een e-mailprocedure.

 • Stafnotitie - Stand van zaken Kennisagenda 2019

  Details

  Aangehouden van de vorige procedurevergadering.

 • Kennisagenda: Onderzoeksvoorstel voorbereidingsgroep OS en Europa

 • Kennisagenda: Voorstel voorbereidingsgroep Handel

 • Bilaterale malversatie Mali

  Te behandelen:

  35300-XVII-6 Brief regering d.d. 30 september 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingBilaterale malversatie Mali

  Besluit: Reeds behandeld bij algemeen overleg Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali d.d. 3 oktober 2019.

  35300-XVII-6 Bilaterale malversatie Mali

 • Omissie ontwerpbegroting 2020 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  35300-XVII-8 Brief regering d.d. 7 oktober 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingOmissie ontwerpbegroting 2020 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020.

  35300-XVII-8 Omissie ontwerpbegroting 2020 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 • Informatieafspraken Mercosur

 • Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  35300-XVII-5 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 2 oktober 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerAandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Besluit: Technische briefing reeds gepland op donderdag 21 november 2019.

  Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020.

  35300-XVII-5 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  35300-XVII-7 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 3 oktober 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerErratum bij de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Besluit: Betrekken bij behandeling hoofdbrief Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020.

  35300-XVII-7 Erratum bij de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Bijlage

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk XVII) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 • Openstaande verzoeken bewindspersonen

  Details

 • 2019Z18785 Aan min. BuHa-OS - Schriftelijk overleg Akkoord EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees d.d. 01-10-2019
 • 2019Z18413 Aan min. BuHa-OS - Verzoek afschrift reactie raadpleging evaluatie handelscomponent in associatieakkoorden d.d. 27-09-2019
 • 2019Z18149 Aan min. BuHa-OS - Feitelijke vragen beleidsdoorlichting artikel 1 d.d. 25-09-2019
 • 2019Z17244 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake vertraging bekrachtiging wet kinderarbeid d.d. 13-09-2019
 • 2019Z17248 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake openstaande toezeggingen d.d. 13-09-2019
 • 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering d.d. 13-09-2019
 • 2019Z17245 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie eerste concept UN Binding treaty Business and Human Rights d.d. 13-09-2019
 • 2019Z17246 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie motie Bouali c.s. Colombia d.d. 13-09-2019
 • 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Verzoek afschrift Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 • 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019
 • Verzoek kwartaalrapportage Voortgang Handelsakkoorden zo snel mogelijk naar Kamer te sturen

  Te behandelen:

  2019Z19349 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 10 oktober 2019 - L. van Raan, Tweede KamerlidVerzoek kwartaalrapportage Voortgang Handelsakkoorden zo snel mogelijk naar Kamer te sturen

  Besluit: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de kwartaalrapportage Voortgang Handelsakkoorden, ook nu er geen informele RBZ/Handel plaatsvindt, zo snel mogelijk aan de Kamer te sturen.

  2019D40308 Aan minister BuHa-OS - kwartaalrapportage Voortgang Handelsakkoorden

 • Voorstel bijzondere procedure inheemse leiders Brazilië

  Te behandelen:

  2019Z19350 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 10 oktober 2019 - L.I. Diks, Tweede KamerlidVoorstel bijzondere procedure inheemse leiders Brazilië

  Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure organiseren door het lid Diks op woensdag 30 oktober 2019.

  2019D40257 Voorstel bijzondere procedure inheemse leiders Brazilië

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

 • internationale handel
 • ontwikkelissamenwerking
 • de millenium ontwikkelingsdoelen
 • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven