r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 september 2019 13:15 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

 • Brievenlijst

 • Activiteiten commissie

  Details

  • 12-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 26-09-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 03-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali
  • 09-10-2019 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Wereldbank
  • 09-10-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking -> Op verzoek van de commissie wordt gezocht naar een nieuwe datum op een later moment.
  • 10-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Herfstreces: vrijdag 18 t/m maandag 28 oktober 2019

  • 31-10-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Maatschappelijk middenveld
  • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg RBZ/Handel
  • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
  • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten:

  • Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling (met ministers BuHa-OS en LNV).

  Nog te agenderen plenaire debatten:

  • 18. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  • 69. 
   Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  • 78. 
   Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  • 1. 
   Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  • 43. 
   Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 62. 
   Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  • 107. 
   Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
 • Verzoek SER om gesprek en aanbieding advies over samenhang tussen IMVO en sustainable development goals

 • Uitnodiging PGA en Parliament of Cape Verde voor interparlementaire forum "The Role of Parliamentarians in the implementation of United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) 16 and 14: Promoting democratic renewal and inclusion, safeguarding human rights, and protecting the oceans" d.d. 21-22 november 2019

 • Uitnodiging GPFE voor conferentie van International Development Evaluation Association (IDEAS)

 • Uitnodiging IPU voor parlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 8-11 oktober 2019

 • Uitnodiging Mars Nederland voor werkbezoek aan chocoladefabriek in Veghel over o.a. duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant d.d. 8 november 2019

 • Voorstel lid Diks rondetafelgesprek UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Te behandelen:

  2019Z16340 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 4 september 2019 - L.I. Diks, Tweede KamerlidVoorstel rondetafelgesprek UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

  Besluit: Rondetafelgesprek organiseren op nader te bepalen datum voor de begrotingsbehandeling. Ter vergadering zijn nog enkele sprekers aan de lijst toegevoegd. De staf verzorgt een notitie over het VN-verdrag.

  2019D33892 Voorstel rondetafelgesprek UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights

 • Stafnotitie - Kort werkbezoek najaar 2019

 • Reactie op de motie van de leden Van Ojik en Karabulut over verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij het naleven van mensenrechten (Kamerstuk 32735-252)

  Te behandelen:

  32735-267 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingReactie op de motie van de leden Van Ojik en Karabulut over verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij het naleven van mensenrechten (Kamerstuk 32735-252)

  Besluit: Reeds betrokken bij stemmingen d.d. 4 juli 2019.

  32735-267 Reactie op de motie van de leden Van Ojik en Karabulut over verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij het naleven van mensenrechten (Kamerstuk 32735-252)

 • Rapport over ‘Het Nederlandse Wapenexportbeleid in 2018’

  Te behandelen:

  22054-312 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingRapport over ‘Het Nederlandse Wapenexportbeleid in 2018’

  Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg over het wapenexportbeleid d.d. 5 september 2019.

  22054-312 Rapport over ‘Het Nederlandse Wapenexportbeleid in 2018’

  Bijlage

  Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2018

 • Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Laar inzake Wet zorgplicht kinderarbeid (Kamerstuk 34506)

  Te behandelen:

  34506-29 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingBekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Laar inzake Wet zorgplicht kinderarbeid (Kamerstuk 34506)

  Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken aan te geven waarom bekrachtiging van het wetsvoorstel niet binnen drie maanden afgerond kan zijn.

  2019D35606 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake vertraging bekrachtiging wet

  34506-29 Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Laar inzake Wet zorgplicht kinderarbeid (Kamerstuk 34506)

 • Openstellen subsidietenders versterking maatschappelijk middenveld

  Te behandelen:

  34952-79 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingOpenstellen subsidietenders versterking maatschappelijk middenveld

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijk middenveld d.d. 31 oktober 2019.

  34952-79 Openstellen subsidietenders versterking maatschappelijk middenveld

 • WTO-investeringsfacilitatie

  Te behandelen:

  25074-194 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingWTO-investeringsfacilitatie

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 20 november 2019.

  25074-194 WTO-investeringsfacilitatie

 • Nederlandse bijdrage UNRWA

  Te behandelen:

  26150-181 Brief regering d.d. 5 augustus 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingNederlandse bijdrage UNRWA

  Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020.

  26150-181 Nederlandse bijdrage UNRWA

 • Antwoorden op vragen commissie over onderzoek naar weeshuistoerisme (Kamerstuk 35069-12)

  Te behandelen:

  35069-13 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingAntwoorden op vragen commissie over onderzoek naar weeshuistoerisme

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35069-13 Lijst van vragen en antwoorden over onderzoek naar weeshuistoerisme

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Beleidsdoorlichting BHOS begrotingsartikel 1, Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

  Te behandelen:

  34124-17 Brief regering d.d. 20 augustus 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingBeleidsdoorlichting BHOS begrotingsartikel 1, Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

  Besluit: Feitelijke vragenronde. Inbrengdatum vaststellen op woensdag 25 september 2019 14.00 uur.

  34124-17 Beleidsdoorlichting BHOS begrotingsartikel 1, Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

 • Verzoek tot uitstel AO Maatschappelijk Middenveld

  Te behandelen:

  34952-82 Brief regering d.d. 29 augustus 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingVerzoek om uitstel van het algemeen overleg over Maatschappelijk Middenveld

  Besluit: Via e-mailprocedure is reeds besloten het algemeen overleg Maatschappelijk middenveld uit te stellen. Deze staat nu gepland voor 31 oktober 2019 10.00-13.00 uur.

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijk middenveld d.d. 31 oktober 2019.

  34952-82 Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over Maatschappelijk Middenveld

 • Betreft Akkoord tussen EU en de VS over aanpassing van het Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit

  Te behandelen:

  21501-32-1194 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingAkkoord tussen EU en de VS over aanpassing van het Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit

  Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg. Inbrengdatum vastgesteld op woensdag 2 oktober 14.00 uur.

  21501-32-1194 Akkoord tussen EU en de VS over aanpassing van het Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit

 • Het aan bandenleggen van de tariefvrij import van kippenvlees uit Oekraïne

  Te behandelen:

  21501-02-2033 Brief regering d.d. 10 juli 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingHet aan bandenleggen van de tariefvrij import van kippenvlees uit Oekraïne

  Besluit: Bestrekken bij plenair debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees .

  21501-02-2033 Het aan bandenleggen van de tariefvrij import van kippenvlees uit Oekraïne

 • Jaarlijkse brief over EU ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  34952-80 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingJaarlijkse brief over EU ontwikkelingssamenwerking

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking d.d. 19 november 2019.

  34952-80 Jaarlijkse brief over EU ontwikkelingssamenwerking

 • Stafnotitie - Proces goedkeuring handelsovereenkomst EU-Mercosur

 • Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 september 2019

  Te behandelen:

  2019Z16508 Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 september 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 september 2019

  Besluit: Verslag over macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2018 betrekken bij de uitwerking van het kennisagenda-thema EU & OS. Overige voorstellen ter informatie.

  2019D34211 Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 september 2019

 • Aanbieding advies 'Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond' van AIV

 • Afschrift brief AIV aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. briefadvies ’Internationaal Klimaatbeleid’

 • Verslag van een Interparlementaire conferentie inzake de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

  Te behandelen:

  35274 Overig d.d. 4 september 2019 - M. Amhaouch, Tweede KamerlidVerslag van een Interparlementaire conferentie inzake de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

  Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Wereldbank d.d. 9 oktober 11.00-13.00 uur.

  35274-1 Verslag van een Interparlementaire conferentie inzake de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

 • Stafnotitie - Openstaande toezeggingen

 • Openstaande brieven aan bewindspersonen

  Details

 • 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Afschrift vragen Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29 april 2019
 • 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11 april 2019
 • 2019Z16463 Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en OS, d.d. 3 september 2019
 • Voorstel rondetafelgesprek CETA

  Te behandelen:

  2019Z16702 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 9 september 2019 - E. Ouwehand, Tweede KamerlidVoorstel rondetafelgesprek CETA

  Besluit: Rondetafelgesprek organiseren. Suggesties voor deelnemers worden per e-mail geïnventariseerd. Datum wordt afgestemd met plenaire agenda, zodat het rondetafelgesprek niet tot vertraging van behandeling van het wetsvoorstel leidt.

  2019D34608 Voorstel rondetafelgesprek CETA

 • Verzoek reactie minister op aangenomen motie Bouali c.s. over ondersteunen van Colombia in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten

  Te behandelen:

  2019Z17112 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 12 september 2019 - A. Bouali, Tweede KamerlidVerzoek reactie minister op aangenomen motie Bouali c.s. over ondersteunen van Colombia in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten

  Besluit: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om een reactie op de aangenomen motie Bouali c.s. over ondersteunen van Colombia in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen/migranten (Kamerstuk 33625, nr. 282).

  2019D35635 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie motie Bouali c.s. Colombia

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

 • internationale handel
 • ontwikkelissamenwerking
 • de millenium ontwikkelingsdoelen
 • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven