r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vaccinatie: Het is tijd om ons uit te spreken tegen desinformatie! Verklaring van vicevoorzitter Jyrki Katainen over de Europese Vaccinatieweek

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 26 april 2019.

Vaccinatie is een van de meest succesvolle maatregelen voor de volksgezondheid ooit. Vaccinatie voorkomt ziektes en redt levens, maar zorgt ook voor lagere kosten voor de gezondheidszorg. De afgelopen twee eeuwen is keer op keer weer aangetoond dat vaccins werken. Dat is een feit, en geen mening. Wie het nieuws in de voorbije jaren heeft gevolgd, heeft ongetwijfeld gelezen over het toenemende aantal uitbraken van ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen, die ernstige gezondheidsproblemen hebben veroorzaakt en in sommige gevallen hebben geleid tot vermijdbare sterfgevallen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is desinformatie op het gebied van vaccins dit jaar een van de tien grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Maar betekent dit, dat het vertrouwen in de wetenschap afbrokkelt?

Er is goed nieuws: de eerste Eurobarometer over de houding ten opzichte van vaccinatie, die vandaag is gepubliceerd, toont aan dat vaccinatie volgens 85 % van de burgers in de EU een doeltreffende manier is om infectieziekten te voorkomen en jezelf en anderen te beschermen. Collectieve immuniteit is van levensbelang, vooral voor personen met een verzwakt immuunsysteem die niet kunnen worden ingeënt. Het zou niet mogen gebeuren dat kinderen die bijvoorbeeld kanker hebben overleefd, aan risico's worden blootgesteld omdat andere kinderen niet zijn ingeënt.

De Eurobarometer toont ook aan dat ongeveer de helft van de EU-burgers in de afgelopen vijf jaar is ingeënt, en dat de overgrote meerderheid (79 %) wat informatie over vaccins betreft op gezondheidszorgverleners vertrouwt.

Daarmee wordt bevestigd dat het initiatief van de Commissie en de Vaccinatiecoalitie ons het de juiste pad helpt richting een doeltreffende bewustmaking van de voordelen van vaccinatie. Dit was slechts een eerste resultaat van de recentelijk aangenomen Aanbeveling van de Raad over betere samenwerking bij de bestrijding van ziektes die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, en er zullen er nog meer volgen.

Er waren echter ook enkele zorgwekkende bevindingen: 48 % van de Europeanen gelooft ten onrechte dat vaccins vaak ernstige bijwerkingen kunnen hebben en 38 % denkt dat vaccins de ziekten kunnen veroorzaken waartegen ze juist moeten beschermen.

We hebben dus nog veel werk te verrichten in de strijd tegen desinformatie en om te zorgen voor een hogere vaccinatiedekking. We zullen doorgaan met de invoering van de maatregelen in de Aanbeveling van de Raad over betere samenwerking bij de bestrijding van ziektes die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, en ik ben verheugd te kunnen aankondigen dat de Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie op 12 september 2019 in Brussel een mondiale vaccinatietop zullen organiseren. Dit is een duidelijke politieke steunbetuiging aan vaccinatie en de voordelen ervan, het belang van verder onderzoek voor betere vaccins en de noodzaak om voor iedereen gelijke toegang tot vaccins veilig te stellen. Tot slot zijn onze mondiale solidariteit en doorslaggevende maatregelen tegen de desinformatie op het gebied van vaccins van cruciaal belang. Laten we onze krachten bundelen voor de bewustmaking van dit vaststaande feit: vaccins werken!

Achtergrond

Lees de resultaten van de Eurobarometer hier.

Vaccinatie - Overzicht

STATEMENT/19/2254

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven