r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 december 2019 12:30 - 13:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

 • Brievenlijst

 • Geplande activiteiten van de commissie

  Details

  do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 12-12-2019 13.15 - 14.45 Technische briefing Ambtelijke briefing over Nederlandse bijdrage aan maritieme missie in de Golfregio

  do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid

  do 12-12-2019 14.45 - 15.30 Gesprek Ambassadeur Frankrijk over maritieme missie in de Golfregio

  do 12-12-2019 15.30 - 16.00 Delegatievergadering Werkbezoek Rusland

  do 12-12-2019 16.00 - 16.00 Inbreng feitelijke vragen Mensenrechten China

  di 17-12-2019 13.45 - 14.00 Petitie Kernwapenbeleid

  wo 18-12-2019 09.30 - 13.30 Algemeen overleg Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

  do 19-12-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021

  do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering: vanwege overlap met AO: nieuwe datum/ tijdstip vaststellen. Besluit: procedurevergadering wordt verplaatst naar woensdag 18 december van 13.30 tot 14.00 uur.

  do 19-12-2019 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Kernwapenbeleid

  wo 15-01-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  do 16-01-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie

  do 06-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Afghanistan: noodzaak van AO opnieuw bezien na het plenair debat over Afghanistan.

  do 06-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 06-02-2020 13.30 - 16.00 Algemeen overleg Jemen

  ma 10-02-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven

  di 11-02-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  di 11-02-2020 19.30 - 22.00 Algemeen overleg Nederlandse Polaire Strategie

  wo 12-02-2020 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Relatie met Rusland

  do 20-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 05-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  di 17-03-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  do 19-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 02-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  wo 15-04-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  do 16-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 23-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  ma 27-04 t/m vr 01-05 Werkbezoek NPV-toetsingsconferentie New York

  wo 06-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken

  do 14-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 28-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  do 11-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 25-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 02-07-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen overleggen:

  • Notaoverleg Behoud het Woud
  • algemeen overleg Mensenrechten China

  Te agenderen plenaire debatten:

  • 54. 
   Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  • 88. 
   Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  • 102. 
   Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa), staatssecretaris J&V)
  • 4. 
   Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
  • 5. 
   Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa)
  • 21. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  • 35. 
   Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  • 61. 
   Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
  • VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak 2019 (AO d.d. 28/5): Aangezien alle ingeschreven sprekers zich hebben teruggetrokken zal het VAO Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie van de agenda worden afgevoerd.
 • Verzoek van de NVMP om voorafgaand aan het algemeen overleg Kernwapenbeleid op 19 december 2019 het 'The Hague Peace Palace Appeal' (waarmee de conferentie 'Urgent appeal for a nuclear weapon free world' is afgesloten) aan te bieden

  Details

  Besluit: Petitie-aanbieding organiseren op dinsdag 17 december 2019, voorafgaande aan de petitie-aanbieding door de Raad van Kerken over hetzelfde onderwerp.

 • Uitnodiging voor bezoek aan Tibetaanse parlement

 • Invulling rondetafelgesprek Rusland op woensdag 12 februari 2020

 • Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  35350-V Begroting d.d. 26 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenWijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds geleverd op 5 december 2019.

  De minister van Buitenlandse Zaken is verzocht uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur de nota naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te sturen. De plenaire behandeling van de Najaarsnota volgt in week 51: dinsdag 17 december - donderdag 19 december 2019.

  2019D50074 Aan Minister Buza - feit vragen Wijziging begrotingsstaat Ministerie Buitenlandse Zaken

  2019D50166 35350-V Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-V-1 Voorstel van wet

  35350-V-2 Memorie van toelichting

 • Uitvoering moties van de leden Van Helvert en Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden en de stempositie van Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op een aantal resoluties

  Te behandelen:

  23432-475 Brief regering d.d. 26 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenUitvoering van de moties van de leden Van Helvert en Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden en de stempositie van Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op een aantal resoluties die betrekking hebben op Midden-Oosten vredesproces

  Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg over de Raad Buitenlandse Zaken op 27 november 2019.

  23432-475 Uitvoering van de moties van de leden Van Helvert en Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden en de stempositie van Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op een aantal resoluties die betrekking hebben op Midden-Oosten vredesproces

 • Bestuurlijk reactie op definitief Bureau ICT (BIT)-advies op het automatiseringsproject Eidos

  Te behandelen:

  26643-651 Brief regering d.d. 28 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenBestuurlijk reactie op definitief Bureau ICT (BIT)-advies Eidos

  Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer in de Staat van het Consulaire 2020 te informeren over de voortgang van het project Eidos (waarin een nieuw systeem voor de verwerking van visumaanvragen wordt ontwikkeld, genaamd Kairos).

  2019D51758 Aan minister Buza - informatie automatiseringsproject Eidos

  26643-651 Bestuurlijk reactie op definitief Bureau ICT (BIT)-advies Eidos

  Bijlage

  Adviesrapport BIT

 • Ontwikkelingen over samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021

  Te behandelen:

  2019Z23717 Brief regering d.d. 29 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenOntwikkelingen over samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021

  Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio (artikel 100-brief) d.d. 18 december 2019.

  2019D49017 Ontwikkelingen over samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021

 • Verslag van een schriftelijke overleg over de geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad van 5 en 6 december 2019

  Te behandelen:

  35300-V-47 Brief regering d.d. 2 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAntwoorden op vragen over de geannoteerde Agenda OVSE Ministeriële Raad van 5 en 6 december 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-V-47 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda OVSE Ministeriële Raad van 5 en 6 december 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden (Kamerstuk 35300-V-46)

  Te behandelen:

  35300-V-49 Brief regering d.d. 5 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op het gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-V-49 Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden

 • Stand van zaken oplossen door Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden met betrekking tot Informatiebeveiliging

  Te behandelen:

  35300-V-50 Brief regering d.d. 9 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenStand van zaken oplossen door Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden met betrekking tot Informatiebeveiliging

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-V-50 Stand van zaken oplossen door Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden met betrekking tot Informatiebeveiliging

 • Toezegging gedaan tijdens begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 14 november 2019 over de genocide op de Rohingya in Myanmar

  Te behandelen:

  32735-273 Brief regering d.d. 9 december 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenToezegging gedaan tijdens begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 14 november 2019 over de genocide op de Rohingya in Myanmar

  Besluit: Toevoegen aan de agenda van het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken op 15 januari 2020.

  32735-273 Toezegging gedaan tijdens begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 14 november 2019 over de genocide op de Rohingya in Myanmar

 • Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014; Wenen, 1 juni 1993

  Te behandelen:

  35332-1 Verdrag d.d. 6 november 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014; Wenen, 1 juni 1993

  Besluit: Ter informatie: Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer hebben dertig leden verzocht om het verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.

  35332-1 Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014; Wenen, 1 juni 1993

  Bijlage

  Toelichtende nota

  35332-2 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35332-3 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 4 december 2019 - E. (Emiel) van Dijk, Tweede KamerlidBrief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Wetsvoorstel ter goedkeuring van verdrag afwachten.

  35332-3 Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

 • Verslag van een interparlementaire conferentie in het kader van de G20

  Te behandelen:

  29679-32 Overig d.d. 26 november 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Verslag van een interparlementaire conferentie in het kader van de G20

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29679-32 Verslag van een interparlementaire conferentie in het kader van de G20

  Bijlage

  Gezamenlijke statement in het kader van de G20

 • Verslag van de Europese conferentie van Parlementsvoorzitters van lidstaten van de Raad van Europa 2019

  Te behandelen:

  20043-125 Overig d.d. 2 december 2019 - A.W. Westerhoff, adjunct-griffierVerslag van de Europese conferentie van Parlementsvoorzitters van lidstaten van de Raad van Europa 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  20043-125 Verslag van de Europese conferentie van Parlementsvoorzitters van lidstaten van de Raad van Europa 2019

 • Verslag van de 141e zitting van de Assemblee van de Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  29679-33 Overig d.d. 28 november 2019 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Verslag van de 141e zitting van de Assemblee van de Interparlementaire Unie

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29679-33 Verslag van de 141e zitting van de Assemblee van de Interparlementaire Unie

 • [EU-SIGNALERING] BUZA - AO op 27 november over de Raad Buitenlandse Zaken van 9 december 2019

 • Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  Details

 • 2019Z23686 Aan minister Buza - verzoek reactie rapport over Consulaire dienstverlening 29-11-2019
 • 2019Z23066 Aan minister Buza - verzoek afschrift reactie op burgerbrief onderzoek dekolonisatie Indonesië 22-11-2019
 • 2019Z22973 Aan minister Buza - verzoek reactie Initiatiefnota Van Ojik en Diks: Behoud het woud 21-11-2019
 • 2019Z22879 Aan minister president - schrift overleg politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis 07-11-2019 - Besluit: de minister-president wordt verzocht de antwoorden op dit schriftelijk overleg uiterlijk aan het begin van week 51 aan de Kamer te sturen.
 • 2019Z21011 Aan minister Buza - actuele situatie Jemen 01-11-2019
 • 2019Z21002 Aan minister BuZa - Actuele situatie Afghanistan 01-11-2019
 • 2019Z18359 Aan minister Buza - Verzoek planningsbrief 2020 27-09-2019
 • 2019Z17167 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven 13-09-2019
 • Verzoek van het lid Karabulut, mede namens de fracties van PvdA en GroenLinks, om de extern volkenrechtelijk adviseur uit te nodigen om een juridische toelichting te geven op het artikel 'Nederlands fregat in de Straat van Hormuz' (Marineblad, november 2019)

  Te behandelen:

  2019Z25171 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 december 2019 - S. Karabulut, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Karabulut, mede namens de fracties van PvdA en GroenLinks, om de extern volkenrechtelijk adviseur uit te nodigen om een juridische toelichting te geven op het artikel 'Nederlands fregat in de Straat van Hormuz' (Marineblad, november 2019)

  Besluit: De commissie stemt niet in met het voorstel.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Koopmans om de gezant van de EU voor het Midden-Oosten Vredesproces, mw. Terstal, uit te nodigen voor een briefing over het Midden-Oosten vredesproces, te plannen voorafgaand aan het (nog te plannen) plenair debat over het Midden-Oosten vredesproces

  Te behandelen:

  2019Z25172 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 december 2019 - S.M.G. Koopmans, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Koopmans om de gezant van de EU voor het Midden-Oosten Vredesproces, mw. Terstal, uit te nodigen voor een briefing over het Midden-Oosten vredesproces, te plannen voorafgaand aan het (nog te plannen) plenair debat over het Midden-Oosten vredesproces

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven