r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 september 2019 12:30 - 13:15
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

 • Brievenlijst

 • Geplande activiteiten van de commissie

  Details

  do 26-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  ma 30-09-2019 12.00-16.00 Notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China

  di 01-10-2019 19.30-22.30 Algemeen overleg Iran

  do 03-10-2019 09.00 - 12.00 Algemeen overleg Kernwapenbeleid

  do 03-10-2019 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Technologisch nieuwe wapensystemen

  di 08-10-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken: begint een uur later: 17.30 tot 20.00 uur.

  wo 09-10-2019 14.00 - 17.00 Gezanten voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (OVB)

  do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  vr 18 t/m ma 28 oktober Herfstreces

  do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  Week 12-13-14 november 2019 begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

  do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO

  wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

  wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie

  Nog te plannen:

  AO met ministers Buza en Defensie over kernwapenbeleid op donderdag 3 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. Wens van de commissie om dit AO te verlengen tot 13.00 uur wordt onderzocht.

  Te plannen plenaire debatten:

  • 16. 
   Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
  • 29. 
   Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
  • 76. 
   Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet)
  • 111. 
   Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17 (Van Dam)

  Dertigledendebatten:

  • 12. 
   Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
  • 13. 
   Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
  • 19. 
   Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
  • 40. 
   Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
  • 44. 
   Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
  • 60. 
   Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
  • 104. 
   Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangenen (Karabulut)
 • Verzoek van de Palestinian Mission, namens delegatie Palestijnse kerken en christelijke organisaties, om een gesprek in de vorm van een bijzondere procedure

 • Verzoek van de ambassade van de Volksrepubliek China, namens Tibetaanse delegaties uit China, om een gesprek over samenwerking en ontwikkeling in Tibet

 • Verzoek, namens de Zuidelijke Overgangsraad, tot aanbieding van een petitie m.b.t. ontwikkelingen in Zuid-Jemen

 • Verzoek van Varkens in Nood tot aanbieding van de petitie 'Chinese varkenshorror'

 • Gesprek met delegatie parlement Armenië op donderdag 10 oktober 2019 van 11.00 tot 12.00 uur

  Details

  Een delegatie van het parlement van Armenië brengt op uitnodiging van de Voorzitter van de Eerste Kamer een bezoek aan Nederland. De delegatie bestaat uit de parlementsvoorzitter en zes andere parlementsleden. Op donderdag 10 oktober is van 11.00 tot 12.00 uur een gesprek gepland met leden van de commissies Buitenlandse Zaken van beide Kamers, met aansluitend een lunch. Gesprek en lunch vinden plaats in de Eerste Kamer.

  Besluit: Deelname aan het gesprek inventariseren. In verband met overlap met de procedurevergadering van de commissie zal niet worden geïnventariseerd voor de aansluitende lunch.

 • Werkbezoek aan Berlijn om te spreken met leden van de Bondsdag over het kernwapenbeleid

  Details

  De commissie streeft ernaar om voorafgaand aan de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken te spreken met woordvoerders kernwapenbeleid van enkele partijen in de Bondsdag.

 • Werkbezoek herfstreces

  Details

  Besluit: Aanhouden tot de extra procedurevergadering op dinsdag 17 september 2019 van 14.30 tot 15.00 uur.

 • Kennisagenda: Rondetafelgesprek met buitenlandse deskundigen over Rusland

  Details

  Besluit: De bespreking van het voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep voor uit te nodigen sprekers wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 26 september 2019.

 • Adviesaanvraag aan AIV en CAVV over toetsingskader niet-letale steun (NLA)

  Details

  Besluit: De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) wordt gevraagd of zij het verzoek zoals geformuleerd in de motie-Omtzigt c.s. inzake toetsingskader voor niet-letale steun, kunnen beantwoorden zonder dat daar vanuit de commissie een verdere uitwerking aan wordt toegevoegd.

 • De civielrechtelijke regeling naar aanleiding van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië

  Te behandelen:

  32735-268 Brief regering d.d. 3 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenDe civielrechtelijke regeling naar aanleiding van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32735-268 De civielrechtelijke regeling naar aanleiding van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië

 • Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019, over het bericht dat terrorismeverdachten $ 10.000 per maand mogen opnemen van bevroren banktegoeden

  Te behandelen:

  27925-655 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019, over het bericht dat terrorismeverdachten $ 10.000 per maand mogen opnemen van bevroren banktegoeden

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  27925-655 Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019, over het bericht dat terrorismeverdachten $ 10.000 per maand mogen opnemen van bevroren banktegoeden

 • Actualisering veiligheidsdeel Polaire Strategie

  Te behandelen:

  35000-V-82 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenActualisering veiligheidsdeel Polaire Strategie

  Besluit: Agenderen voor een Schriftelijk Overleg. Inbrengdatum vaststellen op donderdag 26 september om 14.00 uur.

  35000-V-82 Actualisering veiligheidsdeel Polaire Strategie

 • Internationale rechtsorde in het digitale domein

  Te behandelen:

  33694-47 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenInternationale rechtsorde in het digitale domein

  Besluit: Schriftelijk overleg voeren met als inbrengdatum woensdag 2 oktober 2019 om 14.00 uur.

  33694-47 Internationale rechtsorde in het digitale domein

 • Reactie op het verzoek van de commissie om een verslag te ontvangen van het bezoek aan China van 19 tot en met 22 juni 2019

  Te behandelen:

  35000-V-85 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie inzake verslag bezoek aan China van 19 tot en met 22 juni 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China op 30 september 2019.

  35000-V-85 Reactie op verzoek commissie inzake verslag bezoek aan China van 19 tot en met 22 juni 2019

 • Reactie op het verzoek van de commissie om een verslag te ontvangen van het bezoek van de Chinese vicepresident Wang Qishan aan Nederland op 29 mei 2019

  Te behandelen:

  35000-V-86 Brief regering d.d. 9 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie om een verslag van het bezoek van de Chinese vicepresident Wang Qishan aan Nederland op 29 mei 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China op 30 september 2019.

  35000-V-86 Reactie op verzoek commissie om een verslag van het bezoek van de Chinese vicepresident Wang Qishan aan Nederland op 29 mei 2019

 • Kennisgeving verzoek voor bijdrage aan maritieme veiligheid in de Golfregio

  Te behandelen:

  29521-384 Brief regering d.d. 15 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenKennisgeving verzoek voor bijdrage aan maritieme veiligheid Golfregio

  Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een stand-van-zakenbrief, waarin tevens wordt ingegaan op het Europese overleg terzake en diplomatieke initiatieven.

  2019D35575 Aan minister Buza - stvz verzoek bijdrage maritieme veiligheid Golfregio

  29521-384 Kennisgeving verzoek voor bijdrage aan maritieme veiligheid Golfregio

 • Financieringsaanvraag van een Nederlandse stichting in Koeweit

  Te behandelen:

  29614-133 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFinancieringsaanvraag Nederlandse stichting in Koeweit

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De tijdelijke ondervragingscommissie die onderzoek doet naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland is op deze brief geattendeerd.

  29614-133 Financieringsaanvraag Nederlandse stichting in Koeweit

 • Halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de EU-missie EUNAVFOR MED Sophia (periode 1 december 2018 - 31 mei 2019)

  Te behandelen:

  29521-382 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenHalfjaarlijkse voortgangsrapportage van de EU-missie EUNAVFOR MED Sophia (periode 1 december 2018 - 31 mei 2019)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29521-382 Halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de EU-missie EUNAVFOR MED Sophia (periode 1 december 2018 - 31 mei 2019)

 • Verslag informele ministeriële bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

  Te behandelen:

  35000-V-84 Brief regering d.d. 16 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag informele ministeriële bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-V-84 Verslag informele ministeriële bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

 • Advies van de extern volkenrechtelijk adviseur over de oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van ISIS-strijders

  Te behandelen:

  27925-657 Brief regering d.d. 24 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAdvies van de extern volkenrechtelijk adviseur over de oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van ISIS-strijders

  Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de aangekondigde inhoudelijke kabinetsreactie tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Internationale misdrijven op 26 september 2019 aan de Kamer te sturen.

  2019D35572 Aan minister Buza - kabinetsreactie op advies oprichting internationaal tribunaal voor berechting ISIS-strijders

  27925-657 Advies van de extern volkenrechtelijk adviseur over de oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van ISIS-strijders

  Bijlage

  Advies Internationaal Tribunaal ISIS

 • Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  26150-182 Brief regering d.d. 2 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenInzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg AVVN op 10 september 2019.

  26150-182 Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Bijlage

  Verslag van de 73ste zitting van de AVVN

 • Beantwoording van de feitelijke vragen over de (her)publicatie Wob-verzoeken Syrië

  Te behandelen:

  32623-271 Brief regering d.d. 3 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenBeantwoording vragen commissie over de (her)publicatie Wob-verzoeken Syrië

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32623-271 Lijst van vragen antwoorden over de (her)publicatie Wob-verzoeken Syrië

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Beantwoording van de feitelijke vragen over de reactie op de berichtgeving Syrië-ganger en NLA-programma

  Te behandelen:

  32623-272 Brief regering d.d. 3 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenBeantwoording vragen commissie over reactie berichtgeving Syrië-ganger en NLA-programma

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32623-272 Lijst van vragen en antwoorden over reactie berichtgeving Syrië-ganger en NLA-programma

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Beantwoording vragen commissie over openstaande toezeggingen

  Te behandelen:

  35000-V-88 Brief regering d.d. 5 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenReactie op verzoek commissie over openstaande toezeggingen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-V-88 Reactie op verzoek commissie over openstaande toezeggingen

 • Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

  Te behandelen:

  35244 Wetgeving d.d. 1 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGoedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

  Besluit: De commissie brengt een blanco verslag uit.

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2019D28884 35244 Nader rapport inzake goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

  2019D28886 35244 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

  35244-1 Koninklijke boodschap

  35244-2 Voorstel van wet

  35244-3 Memorie van toelichting

  35244-4 Verslag (blanco)

 • Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

  Te behandelen:

  35243 Wetgeving d.d. 1 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGoedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

  Besluit: De commissie brengt een blanco verslag uit.

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2019D28877 35243 Nader rapport inzake goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

  2019D28878 35243 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

  35243-1 Koninklijke boodschap

  35243-2 Voorstel van wet

  35243-3 Memorie van toelichting

  35243-4 Verslag (blanco)

 • Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

  Te behandelen:

  35258-(R2130) Wetgeving d.d. 18 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGoedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 september 2019 om 12.00 uur.

  De commissie is voornemens een blanco verslag uit te brengen.

  2019D31427 35258-(R2130) Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk inzake Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

  35258-(R2130)-1 Koninklijke boodschap

  35258-(R2130)-2 Voorstel van Rijkswet

  35258-(R2130)-3 Memorie van toelichting

  35258-(R2130)-4 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

 • Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

  Te behandelen:

  35186 Wetgeving d.d. 8 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenGoedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2019D14641 35186 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

  2019D20028 Aan minister Buza - inbreng verslag Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba

  35186-1 Koninklijke boodschap

  35186-2 Voorstel van wet

  35186-3 Memorie van toelichting

  35186-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35186-5 Verslag

  35186-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35186-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 16 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35186-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag: Aanvaarding van de Maatregelen, die in 2019 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148)

  Te behandelen:

  23908-(R1519)-139 Brief regering d.d. 30 augustus 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVoornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag: Aanvaarding van de Maatregelen, die in 2019 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  23908-(R1519)-139 Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag: Aanvaarding van de Maatregelen, die in 2019 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148)

  Bijlage

  Maatregelen aangenomen door de Antarctic Consultative Meeting (ATCM), 2019

 • Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 15 juli 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2034 Brief regering d.d. 17 juli 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag Raad Buitenlandse Zaken van 15 juli 2019

  Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de informele Raad Buitenlandse Zaken van 29 en 30 augustus 2019.

  21501-02-2034 Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 15 juli 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken op 29 en 30 augustus 2019.

  Te behandelen:

  21501-02-2039 Brief regering d.d. 28 augustus 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken op 29 en 30 augustus 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  21501-02-2039 Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken op 29 en 30 augustus 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 29 en 30 augustus 2019

  Te behandelen:

  21501-02-2040 Brief regering d.d. 5 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVerslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 29 en 30 augustus 2019

  Besluit: Reeds geagendeerd voor Algemeen Overleg d.d. 8 oktober 2019 over de EU Raad Buitenlandse Zaken

  21501-02-2040 Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 29 en 30 augustus 2019

  Bijlage

  Verslag

 • Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma 'Vrij zijn om niet te geloven'

  Te behandelen:

  35264 Initiatiefnota d.d. 22 augustus 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede KamerlidInitiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven

  Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een reactie op de initiatiefnota.

  Besluit: Notaoverleg voeren met de initiatiefnemer en de minister van Buitenlandse Zaken.

  2019D35582 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven

  35264-1 Geleidende brief

  35264-2 Initiatiefnota

 • Verslag van de 28ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA), Luxemburg 4 t/m 8 juli 2019

  Te behandelen:

  22718-44 Overig d.d. 16 juli 2019 - A. van den Bosch, Tweede KamerlidVerslag van de 28ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA), Luxemburg 4 t/m 8 juli 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  22718-44 Verslag van de 28ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA), Luxemburg 4 t/m 8 juli 2019

  Bijlage

  Luxemburg-Verklaring

 • Verslag van de Voorjaarszitting 2018 van de Parlementaire Assemblee van de NAVO

  Te behandelen:

  19291-59 Overig d.d. 2 september 2019 - S.M.G. Koopmans, Tweede KamerlidVerslag van de Voorjaarszitting 2018

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  19291-59 Verslag van de Voorjaarszitting 2018

 • Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  Details

 • 2019Z14782 Aan minster Buza - beantwoording vragen voortgang onderzoek nav bericht dat verblijfplaats opdrachtgever moord op de IKON-journalisten 08-07-2019 - De commissie besluit om hierop te rappeleren
 • 2019Z14796 Aan minister Buza - Verzoek deelname kamerleden aan NPV toetsingsconferentie 2020 08-07-2019
 • 2019Z13132 Aan minister Buza - actuele situatie Iran 24-06-201
 • 2019Z09902 Aan minister Buza - motie Koopmans nieuwe potentiële massavernietigingswapens 17-05-2019
 • Voorstel van het lid Voordewind om de onlangs door de minister van Buitenlandse Zaken benoemde gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, dhr. Douma, uit te nodigen voor een gesprek

  Te behandelen:

  2019Z17002 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 september 2019 - J.S. Voordewind, Tweede KamerlidVoorstel voor een gesprek van de commissie met de onlangs door de minister van Buitenlandse Zaken benoemde gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, Jos Douma.

  Besluit: Dhr. Douma uitnodigen voor een gesprek met de commissie, bij voorkeur op woensdagmiddag 9 oktober 2019.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het lid Sjoerdsma om het Freedom of Thought Report 2019 van de organisatie Humanists International dit najaar te laten lanceren via een bijzondere procedure van de commissie.

  Te behandelen:

  2019Z17003 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede KamerlidVoorstel om het Freedom of Thought Report 2019 van de Humanists International dit najaar te laten lanceren via een bijzondere procedure van de commissie.

  Besluit: Ontvangen in een bijzondere procedure door het lid Sjoerdsma.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek van International Campaign for Tibet om op dinsdag 24 september 2019 een petitie aan te bieden de over Beleidsnotitie Nederland-China

 • Verzoek van het lid Karabulut om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een brief over de recente ontwikkelingen Jemen

  Te behandelen:

  2019Z17109 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 12 september 2019 - S. Karabulut, Tweede KamerlidVerzoek brief minister ontwikkelingen Jemen

  Besluit: De minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een brief over de recente ontwikkelingen in Jemen, met daarin aandacht voor het verloop van de vredesbesprekingen en voor de Nederlandse diplomatieke inzet.

  2019D35571 Aan minister Buza - ontwikkelingen Jemen

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven