r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer debat over de informele Europese top van 9 mei

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op donderdag 25 april 2019.

Op 9 mei 2019 komen de regeringsleiders bij elkaar in Sibiu in Roemenië om te spreken over de nieuwe Strategische Agenda van de Europese Unie. Er worden daar geen officiële besluiten genomen, maar "reken maar dat er piketpalen worden geslagen", voorspelt Van Rooijen (50PLUS).

De slotverklaring van de top zal niet bindend zijn, verzekert Rutte. Het doel van de top is volgens hem een gesprek over de komende vijf jaar. Zonder politieke richting, want daarvoor moet de uitslag van de Europese verkiezingen van eind mei afgewacht worden.

De aanwezige fracties geven in het debat de minister-president hun wensen mee voor de top over de toekomst van de Europese Unie.

Economie

De EU is belangrijk voor onze welvaart, zegt Mulder (VVD). Hij wil de interne markt verder verbeteren, zodat er meer geld verdiend kan worden. Maar het organiseren van die interne markt is volgens Drost (ChristenUnie) "meer dan een economische en technische onderneming: het heeft een ziel nodig".

Volgens Asscher (PvdA) moet de EU ervoor zorgen dat grote bedrijven meer belasting betalen. Ook wil hij dat techbedrijven als Google en Facebook belasting gaan afdragen. En als dat niet Europees georganiseerd kan worden, wil hij het nationaal regelen.

Minder samenwerking

De Europese integratie is steeds verdiept en versneld, maar daar voelen burgers zich helemaal niet bij thuis, stelt Bisschop (SGP). Ook volgens Leijten (SP) hebben Europese regels soms een te vergaande invloed op lokale democratieën en zou Nederland zich daaraan moeten kunnen onttrekken.

Maeijer (PVV) zou de Europese Unie het liefst verlaten, ook al is daar nu geen meerderheid voor. Zij is in ieder geval niet voor nieuwe toetredingen tot de EU. Ook Van Rooijen (50PLUS) vindt dat de EU niet klaar is voor verdere uitbreiding. Volgens Rutte is uitbreiding tot 2025 sowieso onwaarschijnlijk.

Rechtsstaat

Van Ojik (GroenLinks) hoopt dat in de conclusies van de top genoeg aandacht zal zijn voor de thema's democratie en rechtsstaat. Over verschillende lidstaten, bijvoorbeeld Roemenië, Hongarije en Polen, bestaan grote zorgen.

Ook Jetten (D66) vindt het belangrijk dat alle lidstaten de democratie, de rechtsstaat en grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, respecteren.

Klimaat en natuur

Een van de onderwerpen op de top is het Europese klimaatbeleid. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de natuur te beschermen, zouden er volgens Ouwehand (PvdD) vooral veel minder Europese subsidies naar de veehouderij moeten gaan.

Jetten (D66) vraagt Rutte om op te komen voor uitstervende dieren- en plantsoorten, in het bijzonder tijdens een VN-biodiversiteitstop in Beijing in 2020, door daar te pleiten voor bindende doelstellingen. De premier wil zich daarvoor inzetten, maar waarschuwt wel dat de kans klein is dat dit echt zal lukken.

Omtzigt (CDA) vraagt de premier welk percentage aan CO2-uitstoot Nederland hanteert in de nationale energie- en klimaatstrategie die we bij de EU moeten inleveren: 40%, 49% of 55%? Een vraag die Rutte te specifiek vindt en doorgeleidt naar de minister van Klimaat.

De Kamer stemt meteen na het debat over de ingediende moties.


Terug naar boven