r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Steun voor de EU blijft op een historisch hoog niveau

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 25 april 2019.

Uit het recentste onderzoek naar de publieke opinie in de EU, dat eind februari 2019 is uitgevoerd, blijkt dat er nog steeds veel steun is voor de Europese Unie.

Drie maanden voor de Europese verkiezingen werd de houding van het publiek ten aanzien van de EU gemeten. Uit deze zg. Eurobarometer blijkt dat - ondanks de verschillende interne en externe uitdagingen van de afgelopen jaren - het Europese samenhorigheidsgevoel niet is verzwakt. De niet-aflatende steun voor het EU-lidmaatschap gaat uit van de sterke overtuiging (68%) dat de EU-landen globaal genomen hebben geprofiteerd van hun lidmaatschap. Dit is het hoogste niveau sinds 1983.

Bovendien zegt 61% van de respondenten dat het EU-lidmaatschap van hun land een goede zaak is. Dit percentage komt overeen met de recordpiek die zes maanden geleden in de vorige Eurobarometer werd gemeten. Het is het hoogste ooit en komt overeen met het niveau dat bereikt werd vlak na de val van de Berlijnse muur in 1989.

Het gevoel van onzekerheid onder de burgers, dat deels te wijten is aan de uitdagingen van de afgelopen jaren binnen de EU, is veranderd. Dat blijkt onder andere uit het feit dat 27% van de Europeanen nu van mening is dat de EU "noch een goede, noch een slechte zaak" is. In 19 lidstaten was er een toename van respondenten die dit antwoord gaven. Bovendien vindt gemiddeld 50% van de EU-respondenten dat het noch in de EU, noch in hun eigen land de goede kant op gaat.

De helft van de respondenten (51%) denkt dat hun stem wel degelijk meetelt in de EU. Toch wist in februari slechts een derde van de Europeanen dat de volgende verkiezingen in mei plaatsvinden. Amper 5 procent de exacte data kon noemen. 34% van de respondenten gaf aan dat ze vrijwel zeker zouden stemmen en nog eens 27% zou dat waarschijnlijk doen.

De prioriteiten van de burgercampagne zijn de afgelopen zes maanden verder geëvolueerd. Economie en groei (50%) en jeugdwerkloosheid (49%) staan nu bovenaan de agenda, gevolgd door immigratie (44%) en klimaatverandering (43%), terwijl de strijd tegen het terrorisme met 41% naar de vijfde plaats daalt. 54% van de respondenten zou ook graag zien dat de rol van het Europees Parlement in de toekomst wordt versterkt om deze grensoverschrijdende kwesties aan te pakken.

Achtergrond van het onderzoek

Het veldwerk in het kader van deze enquête werd van 19 februari tot 4 maart 2019 uitgevoerd onder 27 973 Europeanen, die als representatieve steekproef uit de algemene bevolking van 15 jaar en ouder werden geselecteerd. Rekening houdend met de politieke context tijdens het verwerken van de gegevens, werden gemiddelde cijfers voor 27 EU-lidstaten berekend. De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk werden apart vermeld.


Terug naar boven