r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 25 april 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34982)

Te behandelen zaken:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34982)

 • 34982 Wetgeving d.d. 29 juni 2018 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

10:16 uur - VAO Stint (AO d.d. 16/04)

10:45 uur - VAO Certificering zeeschepen (AO d.d. 23/04)

11:15 uur - Debat over de informele Europese top d.d. 9 mei 2019

Te behandelen zaken:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 maart 2019

 • 21501-20-1418 Brief regering d.d. 20 maart 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 maart 2019

Moties ingediend tijdens het debat

 • 21501-20-1435 Motie d.d. 25 april 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher over de belangen van de werkenden prioriteit geven boven die van multinationals

 • 21501-20-1436 Motie d.d. 25 april 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Jetten over beëindigen van het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg

 • 21501-20-1437 Motie d.d. 25 april 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Van Ojik over in Europees verband pleiten voor een heffing op technologiebedrijven

 • 21501-20-1438 Motie d.d. 25 april 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten over de mogelijkheid dat landen mogen besluiten niet, niet meer of tijdelijk niet deel te nemen aan samenwerking waartoe eerder wel besloten is

 • 21501-20-1439 Motie d.d. 25 april 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten c.s. over zorgen dat er geen slotverklaring komt

 • 21501-20-1440 Motie d.d. 25 april 2019 - R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jetten en De Groot over inzet voor ambitieuze en bindende doelstellingen in Beijing

 • 21501-20-1441 Motie d.d. 25 april 2019 - M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Rooijen c.s. over het standpunt dat in de komende vijf jaar geen landen kunnen toetreden tot de Europese Unie

 • 21501-20-1442 Motie d.d. 25 april 2019 - M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Rooijen over het aanstellen van een commissaris voor vergrijzingsproblematiek

 • 21501-20-1443 Motie d.d. 25 april 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bisschop en Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen

 • 21501-20-1444 Motie d.d. 25 april 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Maeijer over zich uitspreken tegen het optuigen van een Europese superstaat

 • 21501-20-1445 Motie d.d. 25 april 2019 - V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Maeijer en Wilders over de top in Sibiu gebruiken om het verbod op de pulsvisserij van tafel te vegen

 • 21501-20-1446 Motie d.d. 25 april 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over standpunten uitdragen over het landbouwbeleid

 • 21501-20-1447 Motie d.d. 25 april 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over geen handelsverdrag als het klimaatakkoord van Parijs niet door alle verdragspartners wordt gerespecteerd

 • 21501-20-1448 Motie d.d. 25 april 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over zich uitspreken tegen de verhoging van het quotum voor kippenvlees uit Oekraïne

13:55 uur - Regeling van werkzaamheden

16:30 uur - Aansluitend aan het debat over de Europese top: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Verzekeringen taxichauffeurs, het VAO Stint, het debat over de informele Europese top, het VAO Certificering zeeschepen, het VAO Open House Keuzehulpgesprekken en VAO Medische preventie)

16:50 uur - VAO OM-afdoening (AO d.d. 10/04)

17:10 uur - Debat over het rapport van de Nationale Ombudsman over de zaak-Van Laarhoven

Te behandelen zaken:

Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman “Een onderzoek naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand”

 • 30010-42 Brief regering d.d. 8 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman “Een onderzoek naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand”

Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand

 • 30010-43 Brief regering d.d. 24 april 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand

19:30 uur - VAO Circulaire economie (AO d.d. 11/04)

19:55 uur - Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer

Te behandelen zaken:

Relatie tussen marktwerking en arbeidsverhoudingen in het openbaar vervoer

 • 23645-680 Brief regering d.d. 15 oktober 2018 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Relatie tussen marktwerking en arbeidsverhoudingen in het openbaar vervoer

Moties ingediend tijdens het debat

 • 23645-703 Motie d.d. 25 april 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over onderhands gunnen van concessies voor het hele land mogelijk maken


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven