r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Financiële markten, Den Haag

Troelstrazaal Tweede Kamer
datum 12 juni 2019 14:00 - 18:00
plaats Den Haag
locatie Troelstrazaal (TROZ) Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

*Indicatieve spreektijden 5 minuten*

 • Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1 november

  Te behandelen:

  32545-86 Brief regering d.d. 12 november 2018 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1 november

  Besluit: Behandeld.

  32545-86 Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 1 november

 • Nadere informatie inzake nut en noodzaak van CO2-stresstesten

  Te behandelen:

  32813-259 Brief regering d.d. 3 december 2018 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNadere informatie inzake nut en noodzaak van CO2-stresstesten

  Besluit: Behandeld.

  32813-259 Nadere informatie inzake nut en noodzaak van CO2-stresstesten

 • Voortgang Europese besluitvorming rond herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  32545-99 Brief regering d.d. 17 december 2018 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVoortgang Europese besluitvorming rond herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

  Besluit: Behandeld.

  32545-99 Voortgang Europese besluitvorming rond herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

 • Aanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019 en 2020

  Te behandelen:

  33957-31 Brief regering d.d. 6 december 2018 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019 en 2020

  Besluit: Behandeld.

  33957-31 Aanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019 en 2020

 • Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 5 maart 2019

  Te behandelen:

  32545-101 Brief regering d.d. 11 maart 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerslag Financieel Stabiliteitscomité van 5 maart 2019

  Besluit: Behandeld.

  32545-101 Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 5 maart 2019

  Bijlage

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 maart 2019

 • Opvolging aanbevelingen commissie De Wit

  Te behandelen:

  32013-211 Brief regering d.d. 21 maart 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënOpvolging aanbevelingen commissie De Wit

  Besluit: Behandeld.

  32013-211 Opvolging aanbevelingen commissie De Wit

 • Aanbestedingen betalingsverkeer van de rijksoverheid

  Te behandelen:

  26485-305 Brief regering d.d. 28 maart 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAanbestedingen betalingsverkeer van de rijksoverheid

  Besluit: Behandeld.

  26485-305 Aanbestedingen betalingsverkeer van de rijksoverheid

 • Beantwoording vragen commissie over de uitgifte van groene obligaties

  Te behandelen:

  35000-IX-16 Brief regering d.d. 17 januari 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over de uitgifte van groene obligaties

  Besluit: Behandeld.

  35000-IX-16 Lijst van vragen en antwoorden over de uitgifte van groene obligaties

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Beantwoording vragen commissie over de agenda financiële sector

  Te behandelen:

  32013-212 Brief regering d.d. 4 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over de agenda financiële sector

  Besluit: Behandeld.

  32013-212 Lijst van vragen en antwoorden over de agenda financiële sector

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Antwoorden op vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Kamerstuk 31311-214)

  Te behandelen:

  31311-216 Brief regering d.d. 23 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Besluit: Behandeld.

  31311-216 Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 • Innovatie in de financiële sector

  Te behandelen:

  32013-213 Brief regering d.d. 9 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënInnovatie in de financiële sector

  Besluit: Behandeld.

  32013-213 Innovatie in de financiële sector

 • Resultaten uitgifte groene obligatie

  Te behandelen:

  35000-IX-23 Brief regering d.d. 23 mei 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënResultaten uitgifte groene obligatie

  Besluit: Behandeld.

  35000-IX-23 Resultaten uitgifte groene obligatie

  Bijlage

  Transaction review

 • Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 15 mei 2019

  Te behandelen:

  32545-104 Brief regering d.d. 22 mei 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 15 mei 2019

  Besluit: Behandeld.

  32545-104 Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 15 mei 2019

  Bijlage

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 15 mei 2019

Bijlagen


1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven