r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese grens- en kustwacht: 10.000 man sterk tegen 2027

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 18 april 2019.

De leden van het Europees Parlement keurden woensdag de nieuwe wet goed om Europese grens- en kustwacht te versterken om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen.

De wijzigingen aan het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex), moeten de huidige tekortkomingen te verhelpen en beter inspelen op de huidige behoeften op het gebied van veiligheid en migratie. Er was hierover al eerder een akkoord met de EU-ministers. Dat werd nu door de plenaire vergadering goedgekeurd met 403 stemmen voor, 162 stemmen tegen en 44 onthoudingen.

Een nieuw permanent korps van 10.000 personeelsleden, op te richten tegen 2027

Er zal een nieuw permanent korps worden opgericht om de EU-landen ter plaatse te ondersteunen bij hun grenscontroles en terugkeeroperaties en bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Beginnend met 5.000 personeelsleden in 2021 zal het permanent korps in 2027 volledig operationeel zijn met 10.000 personeelsleden. Daarnaast komt er ook een snelle-reactiepool voor inzet in noodsituaties.

Het permanent korps zal bestaan uit grens- en kustwachters die in dienst zijn van het agentschap en uit personeel dat door de EU-landen wordt gedetacheerd.

Vergroot deze afbeelding: Infografiek over de personeelssterkte van Frontex voor de volgende jaren

Efficiëntere terugkeerprocedures en samenwerking met niet-EU-landen

Het vernieuwde agentschap zal de terugkeerprocedures in de lidstaten kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het identificeren van niet-EU-burgers die er illegaal verblijven en door nationale autoriteiten te helpen bij het afleveren van reisdocumenten. De nieuwe regels zullen ook de samenwerking met het European Asylum Support Office versterken.

De nieuwe regels maken ook een einde aan de beperking dat samenwerking enkel mogelijk is met niet-EU-landen die aan een EU-land grenzen. Er is ook aandacht voor de grondrechten en de bescherming van persoonsgegevens in het kader van een dergelijke samenwerking. Daarnaast zal de situatie voortdurend opgevolgd worden om na te gaan de operationele activiteiten van het agentschap in overeenstemming zijn met de grondrechten.

Volgende stappen

De tekst moet nu formeel door de Raad worden goedgekeurd voordat hij in werking kan treden.


Terug naar boven