r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitale eengemaakte markt: Commissie verwelkomt stemming van Europees Parlement over nieuwe regels om onlineplatforms eerlijker en transparanter te maken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 17 april 2019.

Vandaag heeft het Europees Parlement de nieuwe verordening betreffende handelspraktijken tussen platforms en bedrijven goedgekeurd. Deze verordening is bedoeld om een eerlijke, betrouwbare en op innovatie gebaseerde gebruiksomgeving voor bedrijven en handelaars tot stand te brengen.

Vicevoorzitter voor Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf Elżbieta Bieńkowska en commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Mariya Gabriel verwelkomen in een gezamenlijke verklaring het resultaat van de stemming:

"Wij zijn verheugd over de overweldigende steun die de leden van het Europees Parlement hebben gegeven aan de nieuwe regels over de handelspraktijken van onlineplatforms. Dit is de allereerste regelgeving ter wereld die gericht is op de uitdagingen in verband met zakelijke betrekkingen binnen de onlineplatformeconomie. Het is een belangrijke mijlpaal voor de digitale eengemaakte markt en vormt de basis voor toekomstige ontwikkelingen. De verordening betekent niet alleen een verbetering op het vlak van vertrouwen, voorspelbaarheid en rechtszekerheid, maar biedt ook nieuwe en toegankelijke mogelijkheden wat betreft rechtsmiddelen en de beslechting van geschillen tussen bedrijven en platforms.

De verordening is ontworpen met de miljoenen kleine en middelgrote ondernemingen voor ogen: accounts mogen niet meer zonder uitleg worden geblokkeerd, en er wordt een einde gemaakt aan de onduidelijke ranking van zoekresultaten en torenhoge kosten voor de beslechting van geschillen. Ook vele andere oneerlijke praktijken behoren tot het verleden. Ook de consumenten hebben er veel baat bij: bedrijven worden gestimuleerd om actief te worden op onlineplatforms, hetgeen leidt tot een grotere keuze aan goederen en diensten, hogere kwaliteit en lagere prijzen.

Wij zijn alle betrokken partijen, de EU-instellingen en de lidstaten dankbaar voor de grote inspanningen die zij hebben geleverd om op zeer korte termijn een gedegen compromis te bereiken. Dit is alweer een positieve ontwikkeling in de aanloop naar de komende Europese verkiezingen."

Volgende stappen

De vandaag door het Europees Parlement goedgekeurde tekst moet nog formeel door de Raad van de Europese Unie worden aangenomen. Vervolgens treedt de verordening twaalf maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad in werking.

De EU heeft ook een speciaal waarnemingscentrum voor onlineplatforms opgericht dat toezicht houdt op de ontwikkeling van de markt en de doeltreffende uitvoering van de regels. Het waarnemingscentrum is al begonnen met zijn werkzaamheden en zal de Commissie adviseren over de noodzaak van verdere maatregelen.

Achtergrond

Platforms bieden snelle en efficiënte toegang tot de internationale online consumentenmarkten. Daarom zijn ze voor miljoenen succesvolle bedrijven onmisbaar geworden. Het is echter van belang dat structurele problemen worden aangepakt en oneerlijke handelspraktijken worden tegengegaan.

In de mededeling van de Commissie over online platforms van mei 2016 zijn gebieden aangewezen waarop meer inspanningen moeten worden geleverd om in de EU een op vertrouwen en innovatie gebaseerd en rechtmatig ecosysteem tot stand te brengen. Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie in april 2018 een voorstel gedaan voor een EU-verordening betreffende billijkheid en transparantie bij de onlineplatformhandel en een waarnemingscentrum voor de onlineplatformeconomie opgezet. Dit initiatief sluit aan bij de toezegging die voorzitter Juncker in zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2017 heeft gedaan om in de online-economie een eerlijk, voorspelbaar, duurzaam en betrouwbaar ondernemingsklimaat te waarborgen.Het maakt ook deel uit van de verwezenlijkingen van de digitale eengemaakte markt (details hierover in deze blog van vicevoorzitter Andrus Ansip).

De nieuwe regels worden onderbouwd door een effectbeoordeling waarin gegevens en standpunten van belanghebbenden worden meegenomen die tijdens een tweejarige feitenonderzoek zijn verzameld.

Meer informatie

Persbericht: EU-onderhandelaars zijn het eens over nieuwe regels om onlineplatforms eerlijker te maken

MEMO - vragen en antwoorden

Factsheet (EN): Onlineplatforms - nieuwe regels voor meer transparantie en billijkheid

STATEMENT/19/2160

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven