r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Working Party on Dual-Use Goods, Brussel

Justus Lipsius
datum 12 juni 2019 10:00
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
zaal Room 20.2
organisatie Groep goederen voor tweeërlei gebruik


1.

Raadswerkgroep­vergadering (CWG)

2.

Groep goederen voor tweeërlei gebruik

Goederen voor tweeërlei gebruik zijn producten die doorgaans voor burgerlijke doeleinden worden gebruikt, maar ook voor militaire functies kunnen worden aangewend. Daarbij moet vooral gedacht worden aan chemicaliën of onderdelen die ook voor de productie van massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt. Op goederen voor tweeërlei gebruik vindt controle plaats. In beginsel is het toegestaan uitvoer van dergelijke producten te inspecteren en controleren, behalve als het gaat om bepaalde gevoelige zaken bestemd voor politiek omstreden landen. Dan is export niet toegestaan.

De Raad Buitenlandse Zaken, waaronder deze raadswerkgroep functioneert, neemt een gezamenlijke EU-controlelijst aan, die producten en technologieën vermeldt die kunnen worden aangewend voor de productie van biologische, chemische of nucleaire massavernietigingswapens. Die lijst heeft onder andere betrekking op raketten en rakettechnologie, computers en radarapparatuur. De lijst maakt deel uit van een verordening en is daarom bindend in alle lidstaten. De richtlijn bevat ook regels over exportcontroles. Het merendeel van de producten kan vrij worden verhandeld binnen de EU vanwege de interne markt. Dat is een reden waardoor harmonisatie en het uitwisselen van informatie tussen lidstaten erg belangrijk is.

3.

Meer over...

Terug naar boven