r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ontwikkeling 5G in Europa

Man met een laptop en een smartphone

De tijdige uitrol van het supersnelle mobiel internet, 5G, wordt op dit moment gezien als een strategische kans voor nieuwe digitale economische (bedrijfs)modellen in Europa. Hierbij kan men denken aan nieuwe soorten toepassingen die het mogelijk zullen maken om toestellen en voorwerpen met elkaar in verbinding te stellen (Internet of Things). 5G zal bijvoorbeeld smart cities en smart homes kunnen verwezenlijken. Vandaar dat de Europese Commissie in september 2016 met het Actieplan voor de ontwikkeling van 5G is gekomen. Toch is de verwachting dat het 5G-netwerk nog tot na 2020 op zich zal laten wachten.

In het Actieplan voor 5G stelt de Commissie voor om in Europa tijdig en gecoördineerd 5G-netwerken uit te rollen door middel van een partnerschap tussen de Commissie, de lidstaten en de industrie. Het plan draagt tevens bij aan de realisatie van de doelstellingen over Connectiviteit, zoals beschreven in de Commissiemededeling Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt. Specifiek wil de Commissie de investeringen in 5G-netwerken een duw in de rug geven en innovatieve systemen creëren. Dat is goed voor de Europese concurrentiepositie.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Gecoördineerde aanpak inzake uitrol 5G

De Europese Commissie is van mening dat een gecoördineerde aanpak nodig is om wereldwijd tot overeenstemming te komen over de uitrol van 5G, maar ook voor de lancering van commerciële 5G-diensten. Deze diensten vragen om investeringen, de beschikbaarheid van voldoende radiospectrum (bandbreedte) en samenwerking tussen telecomspelers en verwerkende industrieën. Door middel van het voorgestelde gecoördineerde Actieplan wil de Commissie zorgen voor voldoende investeringen in 5G en het creëren van innovatieve systemen.

De voornaamste elementen van het Actieplan op een rijtje:

  • Stappenplannen en prioriteiten moeten op elkaar afgestemd worden om 5G in alle lidstaten gecoördineerd uit te rollen;
  • Voorlopige spectrumbanden moeten beschikbaar gesteld worden voor 5G en gaandeweg aangevuld worden door extra banden;
  • Snelle uitrol in grote stedelijke gebieden en langs belangrijke transportroutes moet worden bevorderd;
  • Uitvoering van een door de industrie aangestuurd durfkapitaalfonds ter ondersteuning van op 5G gebaseerde innovatie moet worden vergemakkelijkt;
  • Leidende spelers moeten worden samengebracht om wereldwijde normen te bevorderen.

2.

Aanbevolen maatregelen door Europese Commissie

Op 26 maart 2019 heeft de Europese Commissie een aantal aanbevelingen gedaan om te zorgen voor een goede beveiliging van 5G-netwerken in de hele Europese Unie. Op nationaal niveau heeft de EC de lidstaten aanbevolen om voor eind juni 2019 een risicobeoordeling van de 5G-netwerkinfrastructuur te hebben afgerond. Op EU-niveau beveelt de EC de ontwikkeling van het toekomstige Europese kader voor cyberbeveiligingscertificering voor digitale producten, processen en diensten aan. Wat betreft telecommunicatie, moeten lidstaten zorgen dat de betrouwbaarheid en veiligheid van openbare communicatienetwerken gewaarborgd blijven.

Volgende stappen:

  • ENISA zal de EU-brede risicobeoordeling op 1 oktober 2019 afronden;
  • Uiterlijk 31 december 2019 moet de Samenwerkingsgroep van de lidstaten en de Commissie het eens worden over maatregelen om de geconstateerde beveiligingsrisico's aan te pakken;
  • Rond 1 oktober 2020 moeten de lidstaten in samenwerking met de EC nagaan wat de aanbeveling heeft opgeleverd.

3.

Het Nederlandse standpunt

De Tweede Kamer heeft de voltooiing van de digitale interne markt als algemeen prioritair verklaard. Dit houdt in dat het kabinet extra aandacht aan (onder andere) de ontwikkeling van 5G geeft. Het kabinet Rutte III vindt dan ook dat Europese samenwerking op sleuteltechnologieën, zoals de uitrol van 5G, onderdeel moet zijn van een strategische, Europese digitale agenda.

Deze kabinetspositie is in lijn met de motie van Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) van november 2018, waarin hij de regering op heeft geroepen om in Europees verband te pleiten voor een aanpak om bepaalde geopolitiek en economisch strategisch belangrijke technologieën, zoals 5G, in de Europese Unie te ontwikkelen.

4.

Nationale actie op het gebied van de ontwikkeling van 5G

Het kabinet heeft in april 2019 een interdepartementale Taskforce opgericht onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De Taskforce heeft als taak het uitvoeren van een risicoanalyse naar kwetsbaarheden van 5G-telecomnetwerken, dit in het licht van eventuele Chinese levering van deze technologie en de verdenking dat China mogelijk gaat spioneren via het 5G-netwerk.

5.

Meer informatie

Terug naar boven