r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-parlement stemt in met klokkenluiderswet

dinsdag 16 april 2019, 13:54
De eurobiljetten over elkaar heen gelegd

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft ingestemd met een EU-wet die klokkenluiders moet beschermen. Werknemers die intern of extern aan de bel trekken over illegale zaken zoals corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels krijgen wettelijke bescherming tegen vergeldingsmaatregelen als ontslag, degradatie of vervolging.

De bescherming geldt ook als klokkenluiders naar onderzoeksjournalisten stappen. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners moeten interne meldprocedures gaan opzetten. Nederland heeft voor externe meldingen het Huis voor Klokkenluiders.

Bas Eickhout (GroenLinks): ,,We hebben het aan dappere klokkenluiders te danken dat schandalen in de auto-industrie, belastingontwijking en het datalekschandaal bij Cambridge Analytica werden onthuld. Zij verdienen bescherming in plaats van vervolging.”

De lidstaten krijgen twee jaar om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Terug naar boven