r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Doorbraak in Europese bescherming voor klokkenluiders

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL), gepubliceerd op dinsdag 16 april 2019.
Logo GroenLinks

“Mensen die het algemeen belang een dienst bewijzen, verdienen bescherming. Dankzij deze nieuwe wet, kunnen Europeanen misstanden veilig aan het licht brengen”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nadat het Europees Parlement akkoord is gegaan met de Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders.

Met deze wet moeten bedrijven en organisaties met meer dan 50 medewerkers kanalen en procedures opstellen waarbij medewerkers misstanden veilig kunnen melden. Eickhout: “We hebben het aan dappere klokkenluiders te danken dat schandalen in de auto-industrie, belastingontwijking en het datalekschandaal bij Cambridge Analytica werden onthuld. Zij verdienen bescherming in plaats van vervolging”.

De Europese fractie van GroenLinks stond aan de basis van deze wet. In 2016 schreef de Groene fractie een initiatiefwet voor de Europese bescherming van klokkenluiders onder andere nadat klokkenluider Antoine Deltour vervolgd werd in Luxemburg voor het publiceren van grootschalige oneerlijke belastingvoordelen die Luxemburg aan multinationals had verleend (Luxleaks). Twee jaar later diende de Europese Commissie een formeel wetsvoorstel in.

Algemeen belang

“Dankzij deze wet is een nieuwe vervolging van iemand als Deltour die de Europese Unie een grote dienst heeft bewezen, niet langer mogelijk. Het algemeen belang boven commerciële belangen: hiermee beweegt de EU de goede kant op”, aldus Eickhout.

Nederland heeft sinds de wet Huis voor Klokkenluiders een bescherming van klokkenluiders, maar in veel Europese lidstaten bestaat die bescherming niet of nauwelijks. Lidstaten krijgen twee jaar de tijd om de richtlijn op te nemen in hun nationale wetgeving.


Terug naar boven