r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Handel met VS: Raad geeft groen licht voor onderhandelingen over afschaffing douanerechten op industriegoederen en conformiteits­beoordeling

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 15 april 2019.

Infographic - EU-US trade

Zie volledige infographic

De Raad heeft de Commissie vandaag groen licht gegeven om met de VS te onderhandelen over 2 overeenkomsten:

  • een handelsovereenkomst, beperkt tot de afschaffing van douanerechten op industrie­goederen, dus niet op landbouw­producten;
  • een overeenkomst betreffende conformiteitsbeoordeling, die tot doel heeft niet-tarifaire belemmeringen weg te nemen door het voor ondernemingen gemakkelijker te maken om aan te tonen dat hun producten voldoen aan de technische eisen, zowel in de EU als in de VS, waarbij een hoog beschermings­niveau in de EU wordt gehandhaafd.

Daarnaast heeft de Raad besloten om beide besluiten tot het openen van onderhandelingen met de VS en de bijbehorende onderhandelings­richtsnoeren openbaar te maken.

Uit de goedkeuring van de EU-onderhandelingsrichtsnoeren blijkt duidelijk dat de EU waarde hecht aan een positieve handelsagenda met de VS en aan uitvoering van het scherp afgebakende werkprogramma dat president Trump en Commissievoorzitter Juncker op 25 juli 2018 zijn overeengekomen. Maar ik wil benadrukken dat we niet over landbouw of over overheids­opdrachten zullen spreken. Ook belangrijk is dat tijdens de onderhandelingen volledig rekening wordt gehouden met de ecologische en sociale gevolgen van de overeenkomst.

Ștefan-Radu Oprea, Minister van het Bedrijfsleven, Handel en Ondernemerschap van Roemenië en voorzitter van de Raad

De EU is nu klaar om de onderhandelingen met de VS te beginnen. De onderhandelingen zullen een strikt beperkt aantal kwesties bestrijken die voortvloeien uit de gezamenlijke verklaring van voorzitter Juncker en president Trump van juli. In de onderhandelingsmandaten wordt tevens verduidelijkt dat de in juni 2013 overeengekomen onderhandelingsrichtsnoeren voor het Trans-Atlantisch Partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) achterhaald en niet langer relevant zijn.

De onderhandelingen worden namens de EU gevoerd door de Commissie. Zij zal zorgen voor adequate communicatie met alle EU-stakeholders, inclusief het maatschappelijk middenveld en marktdeelnemers. De definitieve overeenkomst zal moeten worden gesloten door de Raad na goedkeuring door het Europees Parlement.

Wat de overeenkomst inzake de afschaffing van rechten op industriegoederen betreft, is het doel de handel tussen de EU en de VS te bevorderen, de markttoegang te verbeteren en nieuwe kansen voor banen en groei te creëren. Het door de Raad verstrekte mandaat waarborgt dat bij de onderhandelingen ten volle rekening wordt gehouden met zowel gevoeligheden voor bepaalde goederen, zoals energie-intensieve producten en visserijproducten, als met de ecologische gevolgen van de uiteenlopende regelgevings­kaders van de EU en de VS.

De Commissie moet zo spoedig mogelijk een duurzaamheids­effectbeoordeling opstellen waarin de mogelijke economische, ecologische en sociale gevolgen van deze overeenkomst worden onderzocht, mede in het licht van de afspraken die de EU gemaakt heeft in internationale overeenkomsten zoals de Klimaat­overeenkomst van Parijs. Met de bevindingen van die effectbeoordeling moet tijdens de onderhandelingen rekening worden gehouden.

Door het mandaat zal de EU de onderhandelingen met de VS niet afronden zolang de huidige douanerechten op de EU-uitvoer van staal en aluminium blijven bestaan, en kan de EU de onderhandelingen eenzijdig opschorten indien de VS verdere handelsbeperkingen tegen Europese producten oplegt.

De EU en de VS hebben de breedste en diepste bilaterale handels- en investerings­betrekkingen ter wereld en hun economieën zijn sterk geïntegreerd. Beide economieën zijn samen goed voor ongeveer de helft van het mondiale bbp en bijna een derde van de totale wereldhandel.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


meewerken aan deze site

Ook redacteur worden van deze site?

Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven