r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 juni 2019 13:30 - 15:00
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A5G-3
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

13.30 - 15.00 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (5G-3)

13.30 - 15.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 11 april 2019 PV - PE638.476v01-00

* * *

 • 4. 
  Presentatie van de ontwerpbegroting 2020 van de Commissie door Günther Oettinger, commissaris voor Begroting en Personeelszaken

BUDG/8/15976

* * *

 • 5. 
  Presentatie van ontwerpen van gewijzigde begroting

BUDG/8/15979

 • 6. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019 om het overschot van het begrotingsjaar 2018 erin op te nemen
 • 7. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2019 - Meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+
 • 8. 
  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2019 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor IT-AT-RO

*** Stemming ***

 • 9. 
  Begroting 2019: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: Daniele Viotti (S&D)

 • 10. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 11. 
  Begroting 2019: Overige afdelingen

Rapporteur: Paul Rübig (PPE)

 • 12. 
  EP: C7/2019
 • 13. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

*** Einde stemming ***

------

 • 14. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven