r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitreiking Dissertatieprijzen 2019 Stichting Praemium Erasmianum, Amsterdam

datum 16 mei 2019 16:00 - 17:30
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

De Stichting Praemium Erasmianum (SPE) kent op 16 mei 2019 voor de 31e keer vijf prijzen toe aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid, die een dissertatie van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit.

De prijs bestaat uit een bedrag van 3.000 euro en een oorkonde.

Winnaars

De winnaars van de Dissertatieprijzen 2019 zijn:

 • Annemarie van Geel

  For women only. Gender segregation, Islam and modernity in Saudi Arabia and Kuwait

  Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

 • Eva Groen-Reijman

  Deliberative Political Campaigns: Democracy, Autonomy and Persuasion

  Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen

 • Dilek Kurban

  The Limits of Transnational Justice: The European Court of Human Rights, Turkey and the Kurdish Conflict

  Universiteit Maastricht, Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • Marijke Naezer

  Sexy Adventures. An ethnography of youth, sexuality and social media

  Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Sociale Wetenschappen

 • Evelyn Wan

  Clocked! Time and Biopower in the Age of Algorithms

  Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen


1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

Terug naar boven