r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

AFM: Nederland is relatief brexitproof

donderdag 11 april 2019, 14:32
Vrachtwagen rijdt door scanpoort

AMSTERDAM (ANP) - Grote Nederlandse financiële instellingen zijn zo goed mogelijk voorbereid op de gevolgen van de brexit, ook als het uitdraait op een zogeheten no-dealbrexit. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een toelichting op zijn jaarverslag.

Wel blijft er met name bij een no-dealbrexit volgens de AFM veel onzekerheid over voor bedrijven. Zo wordt er in vrijwel alle contacten tussen bedrijven van uitgegaan dat er één Europa is. Straks hoort het Verenigd Koninkrijk daar niet meer bij. Het is de vraag of de dienstverlening dan op dezelfde manier kan doorgaan. Dat is niet in alle gevallen van tevoren vast te stellen.

Het afgelopen jaar stond voor de AFM voor een groot deel in voorbereidingen op de brexit. Veel bedrijven zijn vanwege de naderende brexit naar Amsterdam verhuisd om volledig toegang te houden tot de Europese markt. De toezichthouder heeft zo’n 150 gesprekken gevoerd met overstappers uit het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn ruim veertig nieuwe vergunningen verleend.

De AFM krijgt het daardoor een stuk drukker. De organisatie en ICT-infrastructuur zijn voorbereid op een mogelijke vertienvoudiging van het handelsvolume waar toezicht op moet worden gehouden. ,,We gaan van de Eredivisie naar de Champions League", zo verwoordt Steef Akerboom, manager kapitaalmarkten bij de AFM, die in één klap een van de grootste toezichthouders van Europa wordt.

Terug naar boven