r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 november 2019 10:30 - 11:30
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

 • Brievenlijst

 • Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 12 november 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  21501-28-193 Brief regering d.d. 1 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieGeannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 12 november 2019 te Brussel

  Besluit: Geagendeerd voor Algemeen overleg EU Defensieraad op 6 november 2019.

  21501-28-193 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 12 november 2019 te Brussel

 • Transparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in de strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

  27925-670 Brief regering d.d. 4 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieTransparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in de strijd tegen ISIS

  Besluit: Betrokken bij plenair debat Burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie op 5 november 2019.

  27925-670 Transparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in de strijd tegen ISIS

 • Feitenrelaas inzake de transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

  Te behandelen:

  27925-663 Brief regering d.d. 5 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieFeitenrelaas inzake de transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

  Besluit: Betrokken bij plenair debat Burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie op 5 november 2019.

  27925-663 Feitenrelaas inzake de transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

 • Correctie in het antwoord op vraag 92 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35300-X-15)

  Te behandelen:

  35300-X-18 Brief regering d.d. 1 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieCorrectie in het antwoord op vraag 92 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-X-18 Correctie in het antwoord op vraag 92 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Uitstel beantwoording vragen commissie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26488-451)

  Te behandelen:

  26488-454 Brief regering d.d. 4 november 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieUitstel beantwoording vragen commissie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  26488-454 Uitstel beantwoording vragen commissie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

 • Reactie op verzoek commissie over het lot van Afghaanse tolk F.

  Te behandelen:

  35300-X-43 Brief regering d.d. 7 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op verzoek commissie over het lot van Afghaanse tolk F.

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-X-43 Reactie op verzoek commissie over het lot van Afghaanse tolk F.

 • Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Te behandelen:

  33358-13 Brief regering d.d. 4 november 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieStand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed Defensie op 26 november 2019.

  33358-13 Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

 • Voortgang Innovatiestrategie Defensie

  Te behandelen:

  34919-46 Brief regering d.d. 4 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieVoortgang Innovatiestrategie Defensie

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Materieel Defensie.

  34919-46 Voortgang Innovatiestrategie Defensie

 • Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 24 en 25 oktober te Brussel

  Te behandelen:

  28676-325 Brief regering d.d. 1 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieVerslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 24 en 25 oktober te Brussel

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële.

  28676-325 Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 24 en 25 oktober te Brussel

 • Actualisering defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

  Te behandelen:

  28676-326 Brief regering d.d. 1 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieActualisering defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële.

  28676-326 Actualisering defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

  Bijlage

  Update on National Plan

 • Toezeggingen en moties inzake reservisten

  Te behandelen:

  35059-9 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieToezeggingen en moties inzake reservisten

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35059-9 Moties en toezeggingen inzake reservisten

  Bijlage

  Stand van zaken toezeggingen en moties reservisten

 • Uitkomsten van het onderzoek van de Veteranenombudsman naar het Militair Invaliditeitspensioen

  Te behandelen:

  30139-225 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieUitkomsten van het onderzoek van de Veteranenombudsman naar het Militair Invaliditeitspensioen

  Besluit: Reeds aan de orde geweest tijdens plenaire begrotingsbehandeling

  30139-225 Uitkomsten van het onderzoek van de Veteranenombudsman naar het Militair Invaliditeitspensioen

  Bijlage

  Brief Veteranenombudsman van 14 oktober 2019

 • Bijdrage Defensie aan het Nederlandse conflictpreventiebeleid

  Te behandelen:

  34919-44 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieBijdrage Defensie aan het Nederlandse conflictpreventiebeleid

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34919-44 Bijdrage Defensie aan het Nederlandse conflictpreventiebeleid

 • Evaluatierapport Klachtbehandeling bij Defensie

  Te behandelen:

  34919-45 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieEvaluatierapport Klachtbehandeling bij Defensie

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie.

  34919-45 Evaluatierapport Klachtbehandeling bij Defensie

  Bijlage

  Een evaluatie van de klachtbehandeling bij Defensie

 • Behandelschema Najaarsnota 2019

  Te behandelen:

  2019Z19822 Brief commissie d.d. 16 oktober 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënVoorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  Voor de uiterlijk op 1 december aanstaande te ontvangen Najaarsnota 2019 (en de daarmee samenhangende suppletoire begrotingen) is de termijn, waarbinnen de vaste commissies een verslag moeten hebben vastgesteld (ofwel vragen hebben ingediend), centraal vastgesteld op donderdag 5 december 2019 om 14.00 uur. Beantwoording van de vragen door de regering dient uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur plaats te vinden.

  2019D41378 Aan het Presidium - Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

 • [EU-SIGNALERING] DEF - AO op 6 november over de Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie 12 november 2019

 • Werkzaamheden van de commissie

  Details

  20-11-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (Wetgevingsrapport/stafnotitie wordt uiterlijk 15 november verspreid)

  26-11-2019 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Vastgoed Defensie (spreektijd 5 minuten)

  28-11-2019 14.00 - 15.00 Procedurevergadering

  06-12-2019 10.30 - 15.00 Werkbezoek Jaarlijkse “7 December” herdenking op vrijdag 6 december 2019 van 10:30-15:00 uur in de Oranjekazerne te Schaarsbergen DEF

  12-12-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  18-12-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten) (Stafnotitie is verspreid op 11 oktober 2019)

  Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020

  16-01-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  30-01-2020 09.45 - 10.15 Procedurevergadering (vervroegd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)

  30-01-2020 11.00 - 12.00 Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL) (er wordt gezocht naar een alternatief moment i.v.m. ambassadeursconferentie)

  13-02-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad

  05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  06-05-2019 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad 12 mei 2019

  14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Plenaire activiteiten

  • • 
   Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • • 
   Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • • 
   Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • • 
   Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • • 
   Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • • 
   Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
  • • 
   Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • • 
   VAO Personeel (Diks)

  Ongeplande activiteiten

  • • 
   Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • • 
   Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • • 
   Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)
  • • 
   Algemeen overleg Materieel Defensie
  • • 
   Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
  • • 
   Notaoverleg Veteranen
  • • 
   Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
  • • 
   Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
  • • 
   Technische briefing NAVO planningsproces
 • EU Defensieraad van 12 mei 2020

  Details

  Besluit: Behandelen in een schriftelijk overleg met inbrengdatum woensdag 6 mei 2020 om 12:00 uur.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven