r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 september 2019 10:30 - 11:30
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

 • Brievenlijst

 • Reactie op de motie van het lid Bruins Slot c.s. over een ethisch en juridisch kader voor human enhancement (Kamerstuk 31125-97)

  Te behandelen:

  31125-105 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op de motie van het lid Bruins Slot c.s. over een ethisch en juridisch kader voor human enhancement

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie.

  31125-105 Reactie op de motie van het lid Bruins Slot c.s. over een ethisch en juridisch kader voor human enhancement

 • Voortgang gebruik elektronische stoormiddelen tegen drones

  Te behandelen:

  30806-49 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieVoortgang gebruik elektronische stoormiddelen tegen drones

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie.

  30806-49 Voortgang gebruik elektronische stoormiddelen tegen drones

 • Onderhandelingsresultaat sector Defensie

  Te behandelen:

  35000-X-146 Brief regering d.d. 2 juli 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieOnderhandelingsresultaat sector Defensie

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-X-146 Onderhandelingsresultaat sector Defensie

 • Eerste bevindingen expeditie scheepswrakken onderzeeboten Maleisië

  Te behandelen:

  32156-100 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieEerste bevindingen expeditie scheepswrakken onderzeeboten Maleisië

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32156-100 Eerste bevindingen expeditie scheepswrakken onderzeeboten Maleisië

 • Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  28676-321 Brief regering d.d. 5 juli 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieVerslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële op 16 oktober 2019.

  28676-321 Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

 • Toezeggingen over chroom-6

  Te behandelen:

  35000-X-147 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieToezeggingen over chroom-6

  Besluit: Aanhouden tot ontvangst van de tijdens het algemeen overleg Personeel Defensie toegezegde brief van de staatssecretaris van Defensie over de resultaten van het aanvullende RIVM-onderzoek naar de vraag of preventief onderzoek mogelijk is, het onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van CAR en het epidemologisch onderzoek.

  35000-X-147 Toezeggingen over chroom-6

 • Uitstel toezending beleidsdoorlichting vorming Defensie Helikopter Commando (DHC)

  Te behandelen:

  31516-28 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieUitstel toezending beleidsdoorlichting vorming Defensie Helikopter Commando (DHC)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31516-28 Uitstel toezending beleidsdoorlichting vorming Defensie Helikopter Commando (DHC)

 • Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)

  Te behandelen:

  31125-106 Brief regering d.d. 8 juli 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieOpheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31125-106 Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)

 • Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 28-29 augustus 2019 te Helsinki (Kamerstuk 21501-28-190)

  Te behandelen:

  21501-28-191 Brief regering d.d. 26 augustus 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 28-29 augustus 2019 te Helsinki

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  21501-28-191 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 28-29 augustus 2019 te Helsinki

 • Strategisch Vastgoedplan

  Te behandelen:

  33763-151 Brief regering d.d. 4 juli 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieStrategisch Vastgoedplan

  Besluit: Agenderen voor een na ontvangst van de kabinetsbrief inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie.

  Het algemeen overleg wordt gepland met een tijdsduur van 3 uur.

  Besluit: Staatssecretaris van Defensie verzoeken om, na de kabinetsbrief inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS) en vóór het te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie, de Kamer bij brief te informeren over voortgang verhuizing marinierskazerne, en deze brief agenderen voor het te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie.

  2019D35589 Aan staatssecretaris - reactie vragen over voortgang verhuizing marinierskazerne

  33763-151 Strategisch Vastgoedplan

 • Verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project ‘Voertuig 12kN overig en Remote Controlled Weapon Station (RCWS)’

  Te behandelen:

  26396-115 Brief regering d.d. 15 augustus 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieVerwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project ‘Voertuig 12kN overig en Remote Controlled Weapon Station (RCWS)’

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie.

  26396-115 Verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project ‘Voertuig 12kN overig en Remote Controlled Weapon Station (RCWS)’

 • Kennisgeving dodelijk ongeval militair parachutist in Teuge

  Te behandelen:

  35000-X-148 Brief regering d.d. 23 juli 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieKennisgeving dodelijk ongeval militair parachutist in Teuge

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-X-148 Kennisgeving dodelijk ongeval militair parachutist in Teuge

 • Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

  Te behandelen:

  35260-(R2131) Wetgeving d.d. 18 juli 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieGoedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 september 2019 te 12.00 uur.

  2019D31447 35260-(R2131) Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk inzake Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

  35260-(R2131)-1 Koninklijke boodschap

  35260-(R2131)-2 Voorstel van Rijkswet

  35260-(R2131)-3 Memorie van toelichting

  35260-(R2131)-4 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

 • Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014 (Trb. 2014, 175)

  Te behandelen:

  24493-R1557-86 Brief regering d.d. 30 augustus 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenVoornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  24493-R1557-86 Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

 • Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting COTS/MOTS-beleid

  Te behandelen:

  31516-29 Brief regering d.d. 3 september 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieOpzet en vraagstelling beleidsdoorlichting COTS/MOTS-beleid

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie.

  31516-29 Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting COTS/MOTS-beleid

 • Uitstel toezending reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (Kamerstuk 30139-216)

  Te behandelen:

  30139-221 Brief regering d.d. 3 september 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieUitstel toezending reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS

  Besluit: Staatssecretaris van Defensie verzoeken om de Kamer bij brief te melden wanneer de reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS kan worden verwacht.

  2019D35593 Aan bewindspersoon - verzoek om reactie over tijdstip toezending reactie op motie Diks/Stoffer

  30139-221 Uitstel toezending reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS

 • Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie van 28 en 29 augustus 2019 te Helsinki

  Te behandelen:

  21501-28-192 Brief regering d.d. 5 september 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieVerslag informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie van 28 en 29 augustus 2019 te Helsinki

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU Defensieraad van 6 november 2019.

  21501-28-192 Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie van 28 en 29 augustus 2019 te Helsinki

 • Reactie op de gewijzigde motie van de leden Karabulut en Kerstens over spoedig invoeren van het gewijzigde PTSS-protocol (Kamerstuk 30139-217)

  Te behandelen:

  30139-222 Brief regering d.d. 6 september 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op de gewijzigde motie van de leden Karabulut en Kerstens over spoedig invoeren van het gewijzigde PTSS-protocol

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  30139-222 Reactie op de gewijzigde motie van de leden Karabulut en Kerstens over spoedig invoeren van het gewijzigde PTSS-protocol

 • Noodhulp Bahama’s in verband met gevolgen orkaan Dorian

  Te behandelen:

  2019Z16677 Brief regering d.d. 6 september 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieNoodhulp Bahama’s in verband met gevolgen orkaan Dorian

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  2019D34561 Noodhulp Bahama’s in verband met gevolgen orkaan Dorian

 • Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds)

  Te behandelen:

  35280 Wetgeving d.d. 6 september 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieRegels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds)

  Besluit: Technische briefing van Defensie organiseren.

  Besluit: Na de technische briefing plannen van inbreng feitelijke vragen.

  Besluit: inbrengdatum voor het verslag vaststellen na de ontvangst van de antwoorden van de minister van Defensie op de feitelijke vragen.

  2019D34652 35280 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds)

  35280-1 Koninklijke boodschap

  35280-2 Voorstel van wet

  35280-3 Memorie van toelichting

  35280-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Stafnotitie - AO IT Defensie 4 sept 2019 3e BIT-advies

 • [EU-SIGNALERING] DEF - SO op 21 augustus over de Informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie van 28-29 augustus 2019

 • Beantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189-1)

  Te behandelen:

  35189-4 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 30 augustus 2019 - S. Belhaj, Tweede KamerlidBeantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

  Besluit: Geagendeerd voor notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189-1) op 23 september 2019.

  35189-4 Lijst van vragen en antwoorden over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen

 • Behandeling van de begroting 2020

  Details

  • Inbreng feitelijke vragen op 8 oktober 2019 en de regering verzoeken te antwoorden op 22 oktober 2019.
  • Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel met staatssecretaris plannen, mogelijk op 30 oktober 2019 (28 oktober en 4 november niet mogelijk), met een tijdsduur van vier uur.
  • De staf vragen een notitie op te stellen over de begroting.
  • Een technische briefing met Defensie organiseren over de begroting.
 • 35260 Verdrag defensiesamenwerking Nederland-Verenigde Staten

 • Overzicht toezeggingen tot en met juli 2019

 • De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK (zie agendapunt 5 pv 4 juli, Kamerstukken 26 231, nrs. 31, 32) over het Industrieel Participatiebeleid 2017-2018 te plannen voor het eerstvolgende algemeen overleg Materieel Defensie (met een duur van vier uur) met de staatssecretaris van Defensie en de staatssecretaris van EZK.

 • Werkzaamheden van de commissie

  Details

  20-09-2019 08.00 - 18.00 Werkbezoek Het Korps Commandotroepen (CLAS)

  23-09-2019 14.00 - 17.00 Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (spreektijden in minuten: VVD 11, PVV 8, CDA 8, D66 8, GroenLinks 6, SP6, PvdA 5, ChistenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 3, Lid Van Kooten-Arissen 2)

  26-09-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  01-10-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties (spreektijd: 3 minuten)

  10-10-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  10-10-2019 14.00 - 15.45 Technische briefing EDF

  16-10-2019 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd: 3 minuten)

  17-10-2019 10.30 - 11.30 Gesprek MDV

  Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

  31-10-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  06-11-2019 15.00 - 17.00 Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd: 3 minuten)

  14-11-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  28-11-2019 14.00 - 15.00 Procedurevergadering

  12-12-2019 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  16-01-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  30-01-2020 10.30 - 11.00 Procedurevergadering

  30-01-2020 11.00 - 12.00 Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)

  13-02-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad (voorstel spreektijd: 3 minuten)

  05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Plenaire activiteiten

  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
  • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • VAO MIVD (Karabulut)
  • VAO Militair radarstation Herwijnen (Karabulut)
  • VAO Personeel (Diks)

  Ongeplande activiteiten

  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • Technische briefing Europees Defensiefonds
  • Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)
  • Algemeen overleg Materieel Defensie (wordt nu opgenomen in wetgevingsoverleg Personeel/Materieel)
  • Algemeen overleg Vastgoed Defensie
 • Rondvraagpunt van het lid Belhaj d.d. 12-9-2019: verzoek om toelichting op processtappen in het kader van de Herijkingsnota

  Te behandelen:

  2019Z17129 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 12 september 2019 - S. Belhaj, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het lid Belhaj: verzoek om toelichting op processtappen in het kader van de Herijkingsnota

  Besluit: Staatssecretaris van Defensie verzoeken om de Kamer te informeren over de voorziene processtappen in het kader van de herijking van de Defensienota, alsmede daarbij de tijdsplanning aan te geven en te melden wanneer de herijking van de Defensienota aan de Kamer wordt toegezonden.

  2019D35600 Aan staatssecretaris - verzoek om informatie over herijking van de Defensienota

 • Rondvraagpunt van het lid Diks: verzoek om technische briefing over voor Defensie gereserveerde middelen op de aanvullende post bij Financiën

  Te behandelen:

  2019Z17130 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 12 september 2019 - L.I. Diks, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het lid Diks: verzoek om technische briefing over de voor Defensie gereserveerde middelen op de aanvullende post bij Financiën

  Besluit: Bij de nog te plannen technische briefing over de begroting Defensie 2020 ook de voor Defensie gereserveerde middelen op de aanvullende post bij Financiën betrekken.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven